Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä, materiaalikiertoa ja energiatehokkuutta

Materiaalin ja energian tehokkaampi käyttö, jätteiden muuttaminen raaka-aineeksi joko oman tai toisen yrityksen käyttöön ovat päämääriä, joihin yrityksissä tulee pyrkiä. Pohjois-Suomen maaseudun yritykset toimivat usein yksittäisinä yrityksinä hankkiessaan raaka-aineet, energian tai tuotantolaitteet. Tuotannon sivuvirrat taas toimitetaan usein jätteeksi. Tämän ongelman poistamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu käynnistävät MYSSY Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen 

Yrityssymbiooseissa yritykset toimivat ryhmissä

Yrityssymbiooseissa yritykset toimivat ryhmissä, joissa jokainen hyötyy toisistaan. Hankinnat voidaan tehdä yhdessä, energiaa voidaan tuottaa tuotannon sivuvirroista ja tuotantolaitteita hankitaan yhteisiksi.

Miten yritys voi osallistua hankkeen toimintaan?

Jos yritykselläsi on sivuvirtoja, joita voi hyödyntää kaatopaikalle viennin sijaan tai jos kiertotalouden kehittäminen muuten kiinnostaa, ota yhteyttä hankkeen henkilökuntaan. Yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

Voit myös vastata kiertotaloutta koskevaan kyselyyn.

 

 

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)