TIEDONKERUU

Hankkeessa kerättiin tietoja Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksista, kaukolämpökeskuksista, sähkön erillistuotantolaitoksista, teollisuuden erillistuotantolaitoksista, kiinteistökohtaisista lämpökeskuksista, biokaasulaitoksista ja pienimuotoisista sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksista. Tuotantolaitoksista selvitettiin niiden polttoaineteho, energiantuotantomäärä ja polttoainejakauma. Lisäksi selvitettiin omistaja- ja osoitetietoja sekä tulevaisuuden näkymiä tuotannon osalta.

Tietoja kerättiin yhteensä 689 energiantuotantolaitoksesta. Näistä 474 laitosta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella ja 215 laitosta Lapin maakunnan alueella. Kaikista laitoksista ei saatu kerättyä vaadittuja tietoja. Numeerista dataa saatiin yhteensä 421 energiantuotantolaitoksesta, joista Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuu 315 laitosta ja Lappiin 116 laitosta.

 

ALUE- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

Uusiutuvalla energialla korvattavissa olevien fossiilisia polttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten alue- ja työllisyysvaikutukset arvioitiin alueittain. Arviointityön toteutus hankittiin asiantuntijatyönä ostopalveluna Gaia Consulting Oy:ltä.

Pohjoinen Energiakartta Aluetalous - RaporttiFinal.pdf

 

POEKA-KARTTA

Hankkeessa kerätty energiantuotantolaitosten tietoaineisto on visualisoitu paikkatietomenetelmin. Kartta on sijoitettu Oulun Ammattikorkeakoulun Akraamo-palvelukeskuksen verkkosivustolle ja on sieltä vapaasti hyödynnettävissä. 

http://www.akraamo.fi/tietoa/luonnonvara-alan-tiedonlahteita/hankkeiden-tuloksia/pohjoinen-energiakartta/

 

 

 

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)