Painettava elektroniikka (Printed Electronics) on elektroniikkaa, jota valmistetaan painamalla perinteisin painomenetelmin. Perinteisistä menetelmistä yleinen on esimerkiksi t-paitojen painamisesta tuttu silkkipaino. Uusilla tekniikoilla t-paidalle voidaankin painaa elektroniikkaa, joka mittaa vaikkapa kehon lämpötilaa. Painettavan elektroniikan painoalustoina käytetäänkin erilaisia materiaaleja; paperia, erilaisia muoveja, tekstiilejä, ja jopa keramiikkaa. 

Elektroniikan painaminen suoraan painoalustalle jo valmistusvaiheessa säästää tuotantolinjalla aikaa ja materiaaleja. Myös musteiden ja painomateriaalien kehitys mahdollistaa elektroniikan ja erilaisten komponenttien painamisen pienempään tilaan tai joustaviin materiaaleihin. 

PE:n tuotekehitysmahdollisuuksia parantavat perinteisten painotekniikoiden ja -materiaalien käyttö, uusien materiaalien kehittyminen ja niiden yhdistelmät. Materiaalinkehitys ja niiden käsittely ovatkin keskeisiä PE:n hyödyntämiseen ja soveltamiseen vaikuttavia tekijöitä. Koska sovellusten laatuun ja toiminnallisuuteen vaikuttavat myös painomateriaalien pintaominaisuudet ja eri komponenttien yhteensopivuus, tarjoaa myöa alan materiaalinkehitys yrityksille uusia tuotekehitysväyliä.

Oulun alueella painettavan tekniikan kehitysympäristön keskeisenä toimijana on PrintoCent, joka auttaa yrityksiä kehittämään ja valmistamaan tuotteita, joissa hyödynnetään painettavan elektroniikan tekniikoita.  


Rahoittajalogo https://www.ouka.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)