smARTplaces - A European Audience Development Project

smARTplaces -hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan lisätyn todellisuuden teknologiaa ja vuorovaikutteisuutta hyödyntäviä konsepteja näyttelytiloille, museoille ja tapahtumapaikoille. Konseptit suunnitellaan yhdessä hanketoimijoiden (museot, yliopistot ja korkeakoulut) kanssa, demonstraatioiden teknisestä toteutuksesta vastaavat pääosin opiskelijat. Tuloksia testataan hankkeessa mukana olevissa taidegallerioissa, museoissa ja erilaisissa tapahtumapaikoissa.

Oamk toimii hankkeessa teknologia-asiantuntijan ja -toteuttahan roolissa. Hankkeen toteuttaminen vaatii kulttuurin ja tekniikan monialaista yhteistyötä Sen tuloksena syntyvät smARTplaces –konsepti ja toimintamalli sekä konseptien toteutukseen tarvittavat työkalut. Näiden avulla eurooppalaiset instituutiot voivat rakentaa itsenäisesti smARTplaces –konseptia hyödyntäviä tiloja ja toiminnallisuuksia.

Oamkin näkökulmasta hankkeen hyötynä on paikkatietoon, lisättyyn todellisuuteen, pelillisiin ratkaisuihin ja vuorovaikutukseen sekä konseptointiin liittyvän osaamisen vahvistaminen. Toteuttamiseen osallistuu Oamkin hanke- ja opetushenkilöstöä sekä opiskelijaryhmiä, jotka hyödyntävät Oamkin kehittämää LAB -muotoista oppimismallia työssään.

smARTplaces -projektin visiona on mullistaa tapoja, joilla kulttuuria ja taidetta voidaan havaita ja kuluttaa digitaaliteknologian ja uusien kulttuuristen medioiden avulla.

SmARTplaces toteutetaan kuudessa eri Euroopan valtiossa sijaitsevissa kahdeksan museossa kahden tutkimusorganisaation tukemana, joista toinen on suomalainen (Oamk) ja toinen englantilainen (BCU). Projektissa tavoitteellaan uutta ja tuoretta näkökulmaa museoiden yleisöön, sen osallistamiseen sekä yhteisölliseen sisällön tuottamiseen.

Hyödyntäen johdonmukaiseksi ja monikerroksisesti digitaalisia teknologioita, sosiaalisen median työkaluja, mukautuvia tarinankerrontakonsepteja sekä erilaisia yhteisiä näyttelyaktiviteettejä hankepartnerit muodostavat smARTplaces –kokonaisuuden joka houkuttelee yleisöä halki Euroopan.

Projektin avulla vierailijakokemus muuttuu passiivisesta aktiiviseksi liittäen yleisön osaksi uuden kulttuurikokemuksellisen tilan luomista muodostaen innovativiisen eurooppalaisten kulttuurikohteiden verkoston (European Cultural Site Network). Tämän verkoston ominaispiirteitä ovat dialogisuus, vuorovaikutteisuus, koulutuksellisuus ja sivistävyys, yhtenäisyys, saavutettavuus, houkuttelevuus ja osallistavuus. Voimakkaan aktiviteetteihin keskittymisen ja vahvan digitaalisen kytköksensä johdosta projekti vaikuttaa eri instituutioiden nykyisiin sekä myös tuleviin yleisöihin. Tietyt aktiviteetit esimerkiksi pyrkivät parantamaan aliedustettujen yleisöryhmien kävijämääriä. Tämän lähestymistavan avainasemassa ovat aktiivinen tarjonta ja sisällön saavutettavuus. Onnistuakseen yleisissä tavoitteissa projekti keskittyy myös (sisäisen) muutoksen hallintaan ja korostaa henkilöstön koulutuksen, osaamisen vaihdon ja kulttuuriperinnön jakamista. Projektissa kehitetään joukko aktiviteettityökaluja sisäisen koulutuksen tueksi. Työkaluilla vahvistetaan henkilöstön osaamista käyttää digitaalista mediaa kulttuurisessa sekä sisällönhallinnallisessa että luovassa kontekstissa.

Oamkin keskeisin rooli hankkeessa on johtaa teknistä työpakettia ja kaikkia tekniseen tutkimukseen, kehitykseen ja toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Oamkin teknisten aktiviteettien päätulokset ovat

(a) smARTplaces - digitaalinen arkkitehtuuri sisältäen smARTplaces –sovelluksen, sekä

(b) smARTplaces – digitaalinen arkisto, joka tulee sisältämään kaikkien partnereiden hankkeeseen suunnitellut näyttelyt.

Hankkeen partnerit


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)