Digipedagoginen osaaminen

Digipedagoginen osaaminen kuuluu opettajan ydinosaamiseen. Digipedagoginen osaaminen on kyky yhdistää teknologian mahdollisuudet ja pedagoginen asiantuntijuus oppimisesta, ohjaamisesta ja opettamisesta. Katso myös Oppimisresurssien saavutettavuus.

Opettajan digipedagogisen osaamisen tavoitetaso perustuu opettajien digiosaamisen kansainväliseen viitekehykseen DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators).

Oamk Ammatillisessa opettajankoulutuksessa digipedagogista osaamista kehitetään ja osoitetaan myös osaamismerkkien avulla. Opinnot sisältävät kymmenen osaamismerkkiä, joiden hankkimisella osoitat, että osaamisesi vastaa opettajan digipedagogisen osaamisen perustasoa. Osaamismerkkejä hakiessasi voit hyödyntää aiempaa osaamistasi.

Osaamismerkkien hakeminen

1. Luo itsellesi osaamismerkkipassi tutustumalla Open Badge Passport rekisteröitymisohjeisiin ja luomalla tunnukset Open Badge Passportiin. Keräät hankkimasi osaamismerkit omaan henkilökohtaiseen osaamismerkkipassiisi.

2. Perehdy osaamismerkeissä vaadittaviin osaamisen osoituksiin ja opetusmateriaaliin. Nämä tiedot löydät osaamismerkkihakemuksesta.

3. Hae osaamismerkkejä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

    • Hae merkkejä samalla sähköpostiosoitteella, jolla olet luonut openbadgepassport-tunnukset
    • Valitse merkkihakemuksesi arvioijaksi oma tuutorisi
    • Kirjaa itsellesi ylös, mitä merkkejä olet hakenut

4. Ilmoita tuutorillesi, kun olet vastaanottanut vaaditut 10 merkkiä. Huomaathan, että merkkijärjestelmä myöntää automaattisesti erilaisia metamerkkejä, kuten mestari-merkkejä osoitukseksi siitä, että olet kerännyt useamman merkin samasta teemasta. Näitä automaattisesti tulleita merkkejä ei lasketa kymmeneen vaadittuun merkkiin.

Valinnaiset digimerkit

Mikäli haluat hankkia digipedagogiikan osaamismerkkejä lisää ja suorittaa tätä kautta opettajankoulutuksen valinnaisia opintoja, tutustu valinnaisiin digimerkkeihimme. Hankkiessasi kymmenen pakollisen merkin lisäksi 15 osaamismerkkiä, saavutat Some-Ekspertti osaamistason ja 3 opintopistettä valinnaisiin opintoihin.


Resurssin ylläpitäjä(t): Kati Korento, Tiiu Tenno ja Janne Länsitie

Sivu päivitetty 05.05.2022 12:28