Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus

Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen nähdään aktiivisena toimijana, joka turvaa elämän ekologisen perustan ja ihmisoikeuksien toteutumisen.  Hän pohtii kestävän kehityksen kysymyksiä hyvän tulevaisuuden näkökulmasta.

Lähteitä


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 19.05.2022 13:52