Erityispedagoginen osaaminen

Erityispedagogista osaamista opettajan työssä tarvitset, kun suunnittelet ja toteutat pedagogisesti, fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja asenteellisesti saavutettavaa opetusta ja ohjausta sekä oppimis- ja toimintaympäristöjä. Yksi tapa edistää pedagogista saavutettavuutta on varmistaa omien oppimisresurssien saavutettavuus, johon pääsee perehtymään esimerkiksi eMateriaalien oppimisresurssien saavutettavuus -sivulta.

Ammatillisen opettajan tulee myös ymmärtää, mitä erityinen tuki ja opiskeluhuolto tai opiskelijahyvinvointi tarkoittavat hänen omalla alallaan. Näitä teemoja käsitellään erityispedagogisen osaamisen tarjoumawebinaarissa.

Erityispedagogisen osaamisen webinaarit toteutetaan seuraavasti:

to 13.10.2022 klo 16–19.30

ma 31.10.2022 klo 14–17.30

ke 16.11.2022 klo 16–19.30

Webinaarit ovat samansisältöisiä, eikä niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Ne toteutetaan Zoomissa https://oamk.zoom.us/j/67409682073 Webinaaria ei tallenneta. Opettajana on Eero Talonen.


Erityispedagogiikan osaamismerkit

Valitse erityispedagogisen osaamisen merkkihakemuksiin arvioijaksi oma tuutorisi. Kun osaamismerkkisi on hyväksytty, laita siitä tieto tuutorillesi merkkiä vastaavaan kohtaan OSSIin (joko osaamistavoite 7 tai 8) esimerkiksi linkittämällä kuvan merkkitodistuksestasi.  Erityispedagogiikan osaamismerkkejä on yhteensä kolme:

1. Pedagoginen saavutettavuus -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Saavutettavuus opiskelussa (7:31)

Video Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (14:22)

Sivusto Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Kirjallisuus Saavutettavuuskriteeristö. Väline korkeakoulun saavutettavuuden arviointiin

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

2. Erityinen tuki -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Opiskelijan oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa (10:24)

Video Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (6:48)

Video Erityinen tuki ammattikorkeakoulussa (7:38)

Podcast Työelämäläheinen erityinen tuki (18:36)

Opas Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

3. Opiskeluhuolto-osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa (10:11)

Laki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Sivusto Opiskeluhuolto

Kirjallisuus OHO-opas: Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin.

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

Oppimisresurssit koostetusti


Kirjallisuus:

Verkkosivustot:

Videot:

Podcastit:


Resurssin ylläpitäjä(t): Eero Talonen, Tuula Savikuja ja Iiris Happo

Sivu päivitetty 11.11.2022 11:40