Curriculum

Curriculum Table
Competences
General Information

Professional teacher education (60 cr)

Competence in Educational Science 10
According to your personal preference: choose either the university studies (in Finnish) or studies from the School of Vocational Teacher Education (in Finnish and English).
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00BU16 Basics of Educational Science                     10
1P00BU18 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)                     10
Pedagogical Competence in Planning, Implementation and Assessment 38
Development of professional pedagogical competence (38 credits) includes studies in teaching and guiding, digital learning, networking, teaching practice and safety. The student progresses according to his /her personal study plan (PSP) acquiring and demonstrating competences in different learning environments.
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00CG95 Pedagogical Competence I                     5
1P00CG96 Pedagogical Competence II (Teaching Practice)                     10
1P00CG97 Competence in Special Pedagogy                     3
1P00CG98 Competence in Digital Pedagogy                     4
1P00CG99 Safety Competence                     2
1P00CH00 Competences in Working Life and Networks                     4
1P00CH01 International and Multicultural Competence                     2
1P00CH02 Value Competence                     2
1P00CH03 Competence in Laws and Amendments                     3
1P00CH04 Competence in Research and Development                     3
Continuing Development as a Teacher 12
The student explicates his/her own competences and development needs reflecting on the core competence areas of vocational teachers.
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00CH05 Teacher Competence Development Plan                     3
1P00CH06 Continuous Development as a Teacher                     3
Optional studies 6
Show/hide description


1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                     6
1P00BA34 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ohjaus                     3
1P00BT73 Henkilökohtaistamisesta näyttöihin ja osaamisen arviointiin                     6
1P00BA72 Self Management and Occupational Well-Being                     6
1P00BA77 Working in an International Environment                     3
1P00BA73 Quality Assurance in Educational Institution                     3
1P00BA74 Millaista on hyvä opetus korkeakoulussa?                     4
1P00BN04 How to Support the Young Student´s Development and Growth                     3
1P00BA49 Production of Educational Videos                     3
1P00BA45 Student Assessment as Part of Educational Practices                     3
1P00CH24 Osallisuutta edistävä opettaja                     3
1P00BU56 Positive Leadership                     3
1P00BM82 Ratkaisukeskeiset toimintatavat haasteellisissa tilanteissa                     3
1P00BA51 Some-Ekspertti                     3
1P00CH22 Some-Kehittäjä                     5
1P00CH23 Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa                     3
1P00BM85 The ABC's of Teaching in English                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
1P00CH25 Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen                     6
21.8.2018 10:57:51