Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 13/2013

Sidosryhmäyhteistyö Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Nykytila ja laadunhallinnan kehittäminen

Metatiedot

Nimeke: Sidosryhmäyhteistyö Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Nykytila ja laadunhallinnan kehittäminen

Tekijä: Ahvenlampi Sari; Isola Marianne

Aihe, asiasanat: asiakkuudenhallinta, hyvät käytännöt, kehittäminen, laadunhallinta, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sidosryhmät, toimintaympäristö, työelämälähtöisyys, työelämäyhteydet, vaikuttavuus, viestintä, yhteiskuntasuhteet, yhteistyö

Tiivistelmä: Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) tekemien auditointien mukaan korkeakoulujen keskeisiä kehittämiskohteita sidosryhmäyhteistyössä ovat systemaattisuus ja laadunhallinta. Uuden ammattikorkeakoululain myötä sidosryhmäyhteistyön merkitys kasvaa, ja sitä kehitetään entistä aktiivisemmin myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Raportissa esitellään Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) sidosryhmäyhteistyön nykytilaa. Esille nousevat muun muassa sidosryhmien määrittely, nykyiset yhteistyömuodot, sidosryhmäviestintä, dokumentointi sekä sidosryhmäyhteistyön seuranta ja arviointi. Oamkissa sidosryhmät ovat mukana toiminnassa monin eri tavoin. Kerätyn palautteen perusteella sidosryhmät ovat pääasiassa tyytyväisiä yhteistyöhön ja haluavat edelleen kehittää sitä yhdessä. Haasteita sidosryhmäyhteistyölle aiheuttavat yhteistyön henkilösidonnaisuus ja yhteisten toimintatapojen puute. Ohjeista ja sidosryhmäsuunnitelmasta huolimatta dokumentointi on ollut hajanaista. Tämän vuoksi on haasteellista seurata, vertailla ja arvioida Oamkin sidosryhmäyhteistyötä. Yhtenäinen asiakkuudenhallintajärjestelmä on tarpeellista saada käyttöön mahdollisimman pian. Sidosryhmäyhteistyön systemaattisuuden ja laadunhallinnan kehittämiseksi raportissa ehdotetaan yhteistä toimintamallia ja palautejärjestelmää,
sidosryhmäluokittelun uudistamista, seurannan ja arvioinnin kehittämistä sekä keskitettyä dokumentointia.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2013-07-02

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-093-0

Kieli: suomi

Sivumäärä: 19

Laajuus: 6.53 Mt

ISBN: 978-951-597-093-0

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Ahvenlampi, S. & Isola, M. 2013. Sidosryhmäyhteistyö Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Nykytila ja laadunhallinnan kehittäminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. Hakupäivä 4.2.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-093-0.

Raportissa esitellään Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) sidosryhmäyhteistyön nykytilaa. Esille nousevat muun muassa sidosryhmien määrittely, nykyiset yhteistyömuodot, sidosryhmäviestintä, dokumentointi sekä sidosryhmäyhteistyön seuranta ja arviointi. Kerätyn palautteen perusteella sidosryhmät ovat pääasiassa tyytyväisiä yhteistyöhön ja haluavat edelleen kehittää sitä yhdessä. Haasteita sidosryhmäyhteistyölle aiheuttavat yhteistyön henkilösidonnaisuus ja yhteisten toimintatapojen puute. Tämän vuoksi Oamkin sidosryhmäyhteistyötä on haasteellista seurata, vertailla ja arvioida.

Lataa PDF-tiedosto