Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 85/2019

Kesäpeliopinnot #2019 – alkupotku pelien tekemiseen

9.12.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Kesäpeliopinnot #2019 – alkupotku pelien tekemiseen. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua

Tekijä: Hannula Petri

Aihe, asiasanat: korkea-asteen koulutus, korkeakouluopetus, peliohjelmointi, pelisuunnittelu, tiimiopetus

Tiivistelmä: Kesäpeliopinnot on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyössä järjestämä 20 opintopisteen opintojakso kesän ajalle. Opiskelijat muodostavat tiimit, joiden tehtävänä on ideoida ja toteuttaa kesän aikana peli. Opiskelijat saavat kesän aikana opetusta ja valmennusta käytettäviin työkaluihin, menetelmiin ja tiimityöskentelyyn. Kesäpeliopinnot on järjestetty tällä konseptilla kolme kertaa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-09

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944809

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Hannula, P. 2019. Kesäpeliopinnot #2019 – alkupotku pelien tekemiseen. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 85. Hakupäivä 28.9.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944809.

Kesäpeliopinnot on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyössä järjestämä 20 opintopisteen opintojakso kesän ajalle. Opiskelijat muodostavat tiimit, joiden tehtävänä on ideoida ja toteuttaa kesän aikana peli. Opiskelijat saavat kesän aikana opetusta ja valmennusta käytettäviin työkaluihin, menetelmiin ja tiimityöskentelyyn. Kesäpeliopinnot on järjestetty tällä konseptilla kolme kertaa.

Kuva: Shutterstock

KUVA: yurakrasil/Shutterstock.com

Mitä kesäpeliopinnot ovat?

Kesäpeliopinnot-idea tuli ArcticShell hankkeen järjestämän Game Developers Conference osallistumismatkan yhteydessä. Game Developers Conference on pelikehittäjille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään vuosittain San Franciscossa. Matkalla oli mukana edustajia molemmista korkeakouluista keräämässä ideoita ja toimintamalleja peliopintojen järjestämiseksi (kuvio 1). Kesäpeliopinnot on LapinAMK:n ja Lapin yliopiston yhdessä kesän aikana suoritettava opintojakso. Opintoihin pääsy on mahdollista molempien korkeakoulujen opiskelijoille. Opintoihin pääsee mukaan myös avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston reittiä. 

Vuosi 2019 kesäkausi oli kolmas kerta, kun kesäpeliopinnot järjestettiin. Tällä kertaa mukaan otettiin Torniosta 30 opiskelijaa. Kesän aikana rakennettiin 15 kappaletta PC:llä pelattavia pelejä. Aiheet vaihtelivat kauhuseikkailusta hyvän mielen ankkapeliin. Lähes jokaisessa tiimissä oli jäseniä Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen toimipisteen insinööriopiskelijoista, Tornion toimipisteen taideopiskelijoista tai Lapin yliopiston taiteidentiedekunnan opiskelijoista.

Osallistujat oppilaitoksittain/paikkakunta

KUVIO 1. Osallistujat korkeakouluittain/paikkakunta

Pelejä rakennettiin opiskelijoiden tiimeissä. Tiimien muodostaminen on prosessin haastavin palanen. Olemme kokeilleet erilaisia variaatioita löytääksemme optimaalisen tavan tiimien muodostamiseksi. Ensimmäisenä vuonna (2017) tiimit rakennettiin peli-ideoiden ympärille. Ensin ideoitiin ja esiteltiin peli-ideoita ja tiimit rakentuivat ideoiden ympärille heti ensimmäisellä viikolla. Toisena vuonna (2018) muodostettiin tiimit ensimmäisen viikon aikana. Tiimit saivat tämän jälkeen yhdessä ideoida pelin, jonka tekevät kesän aikana. Vuonna 2019 pidimme ensin lähes kuukauden mittaisen teoriajakson, jonka aikana opiskelijat ehtivät hieman tutustua toisiinsa. Tutustumisajan jälkeen meillä oli Rovaniemellä yhteinen ideointi- ja tiimien muodostuspäivä kesäkuun alussa. Ajatus oli, että tiimit muodostavat peli-ideoiden ympärille ja jos kenelläkään ei ole valmiita peli-ideoita, niin tiimi saa rakentaa ne itse. Tämän vuoden palautteiden pohjalta vaikuttaisi, että vuonna 2017 ollut ideoihin pohjautunut tiimin muodostustapa on ollut eniten opiskelijoiden mieleen.

Ennen tiimien muodostamista opiskelijat saivat laajan kattauksen pelituotannossa tarvittaviin työkaluihin ja tapoihin toimia. Kaksi opettajaa opetti ohjelmointia C# ohjelmointikielellä Unity3d-pelimoottoria hyödyntäen. Yksi henkilökunnasta opetti 2d- ja konseptitaidetta. Yhden asiantuntijan vastuulla oli 3d-mallinnus. Animaatiota opetus tuli Torniossa sijaitsevalta opettajalta. Lapin yliopiston kautta saimme osaamisen pelisuunnittelusta ja tarinan kerronnasta. Peliäänien tekemiseen liittyvä osaaminen tuli ulkopuolelta. Peliosaamisalueiden laajuuden vuoksi toteutuksessa oli paljon hartialeveyttä osaajissa. 

Mitä opiskelijat tuumivat kesäpeliopinnoista?

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä opintojaksoon mitattiin kesäpeliopintojen lopuksi toteutetulla tiimi- ja yksilöarviointikyselyllä, jossa oli mukana myös opintojakson onnistumista mittaavia kysymyksiä. Valtaosa palautteesta oli erinomaisen hyvää. Lisäksi mukana oli muutamia opintojaksoon pettyneitä mielipiteitä. Yleensä pettymykset heijastelivat epäonnistunutta tiimin muodostusta. Vastaanotimme jälleen runsaasti kehitysehdotuksia opintojakson parantamiseksi. Vastaajia kyselyyn oli 77. (Kuviot 2 ja 3.)

Opiskelijan lähtötaso itsearvioituna eniten käytetyn työkalun kanssa kesän alussa

KUVIO 2. Opiskelijan lähtötaso itsearvioituna eniten käytetyn työkalun kanssa kesän alussa 

Kuvio 3. Opiskelijan osaamistaso itsearvioituna eniten käytetyn työkalun kanssa kesän lopussa

KUVIO 3. Opiskelijan osaamistaso itsearvioituna eniten käytetyn työkalun kanssa kesän lopussa

Tärkeä asia kesän aikana on motivaatio oppimiseen. Tärkeänä olemme myös kokeneet, että opiskelijat itse kokevat oppineensa jotain kesän aikana. Tätä olemme mitanneet kyselyllä työkalukysymykset osiossa. Peleissä pelimoottorin ympärille kietoutuu suuri määrä osaamisesta. Joten sen takia kysymys oman osaamisen kehittymisestä työkalun ympärillä antaa meille viitteitä onnistumisesta.  

Miten kesäpeliopinnot järjestettiin?

Fyysisesti kesäpeliopinnot järjestettiin liikuntasalina toimivassa Kaisa-salissa Campus Borealis2 rakennuksessa, Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampusalueella. Tilat oli ainoa mahdollisuus, koska muuten Jokiväylän kaikki rakennukset kokivat kesän aikana suuret mullistukset ja remontit. Lapin yliopistolta ei löydetty riittävän suurta peliluokaksi toimivaa tilaa. Tämä ei tietenkään ole ideaalinen tilanne, että joudumme rakentamaan erikoistilat kesänalussa ja purkamaan ne syksyllä. Se näkyi opiskelijoilta kerätyissä palautteissa. Palautteissa oli runsaasti tiloihin liittyvää palautetta: internetyhteydet eivät toimineet, tila oli liian kylmä, liian kuuma, liian pimeä ja liian hälisevä. Toisaalta opintojaksolla käytössä olleet tehokoneet saivat runsaasti kiitosta toimivuudestaan. Aiempina vuosina suurin kritiikki on kohdistunut laitteisiin, joten olemme osanneet oppia aiemmasta palautteesta ja tehdä oikeita päätöksiä kokonaisuuden parantamiseksi.

Vuoden 2019 kesäpeliopinnoissa opiskelijat käyttivät Unity3d-pelimoottoria. Taiteellisella puolella käytössä on Blender, Substance Painter ja Adobe CC työkalupakin työkalut. Ammatillisien työkalujen lisäksi käytössä on myös tekemistä tukevia työkaluja, kuten Git (versionhallinta). Osa tiimeistä käytti aktiivisesti Trelloa projektin seurantaan. Huomattavaa on, että jokaisella kesäpeliopintotiimillä oli keskusteluun käytössään pelaamisen puolella laajasti käytössä oleva Discord. Discord mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun puheyhteydellä. Lisäksi Discordin kautta voi jakaa osallistujan ruudun toisille osallistujille. Aiempina vuosina käytössä ollut Slack ja sen seuraaja kesäpeliopintokäytössä ollut Mattermost eivät enää juurikaan olleet käytössä.

Kuvio 4. Mitä työkaluja opiskelija on käyttänyt kesän aikana

Oleellisena osana työkaluja ovat myös pelituotantoa tukevien työkalujen käyttö. Lähes jokaisessa tiimissä oli jäsen/jäseniä, jotka eivät olleet samalla paikkakunnalla, joten verkkotyökalujen käyttö mahdollisti jatkuvan kommunikoinnin. (Kuviot 4 ja 5.)

Kuvio 5. Mitä pelituotantoa tukevia työkaluja opiskelija on käyttänyt kesän aikana

KUVIO 5. Mitä pelituotantoa tukevia työkaluja opiskelija on käyttänyt kesän aikana

Kesäpeliopintojen jokainen luento tallennettiin Adobe Connectilla. Tämä mahdollisti pääsyn luentojen sisältöön myöhemmin, kun projektissa ilmeni ongelmia tai kun projektissa rakennettiin tuntien materiaaliin pohjautuvia toiminnallisuuksia. Luentojen tallentaminen osoittautui haasteeksi, koska osa opiskelijoista jäi tällöin kotiin seuraamaan luentoa omalta koneeltaan ja projektiryhmien tiimiytyminen ei sujunut ihan niin jouhevasti kuin se voisi normaalisti mennä. 

Kesäpeliopintojen lopputuloksia

Opiskelijoiden kesän aikana tekemien pelien pelitrailerit:

Kesäpeliopintojen esittelyksi tehtiin jo vuonna 2018 video, jossa kesäpeliopintojen konsepti näkyy kohtuullisen hyvin: 

Kesäpeliopinnot 2019 oli jälleen kerätyn palautteen mukaan positiivinen menestys. Pelituotannossa opiskelijoiden motivaatio on korkealla, joten se osaltaan selittää hyviä tuloksia. Kesäpeliopinnoissa on kesäopinnoiksi todella pieni keskeyttämisprosentti. Opiskelijat saavat viedä tiimissä omaa ideaansa eteenpäin, joten ryhmäpaine ja mieluinen tekeminen selvästi auttavat myös minimoimaan keskeyttämisiä.

Tärkeä elementti onnistumisessa on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyö. Pelituotannossa on runsaasti osa-alueita ja yhdessä pystymme kattamaan laajemman kokonaisuuden. Lisäksi opiskelijoita on molemmista korkeakouluista, joten tätä kautta olemme saaneet helpotettua opiskelijoiden opintopisteiden saantia myös byrokratian osalta. Kesäpeliopintojen rakentamisessa on avustanut suunnattomasti hankkeet, joiden avulla olemme saaneet resurssia rakentaa toimivan yhteistyön elementtejä. Viimeisimpänä juuri päättynyt ArcticShell-hanke.

Seuraavat kesäpeliopinnot järjestetään jälleen vuoden 2020 kesällä.