Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 88/2020

Kiertotalouden ratkaisuilla tukea luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Metatiedot

Nimeke: Kiertotalouden ratkaisuilla tukea luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Video

Tekijä: Sirviö Sally; Käyhkö Virpi; Honkala Venla; Järveläinen Titta

Aihe, asiasanat: kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, maisemanhoito, maisemointi, niittykasvit, Oulu

Tiivistelmä: Videossa kerrotaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä kiertotalouden keinoin. 6Aika CircVol-hankkeessa toteutettiin kasvatuskokeiluja nonfood-kasveilla Välimaan kiertotalousalueella Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin yhteistyönä.

Oululaisittain Pöllyyttämöksi nimetyllä alueella edistetään kiertotalouden mukaisten materiaalien käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen niittykokeilut laajenivat vuonna 2020 myös Kaakkuriin ja Kiiminkiin. Kasvatuskokeiluista ja kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä saatuja tuloksia ja kokemuksia on mahdollista hyödyntää erilaisissa maisemointi- ja viherrakennuskohteissa.

Videon kesto: 18:44

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-11-06

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-205-7

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-205-7

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Sirviö, S., Käyhkö, V., Honkala, V. & Järveläinen, T. 2020. Kiertotalouden ratkaisuilla tukea luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 88. Hakupäivä 2.6.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-205-7.

Miten entisiä kaatopaikka- ja maanläjitysalueita tai vaikkapa teiden varsia voidaan hyödyntää luonnon monimuotoisuuden edistämisessä? Millaisia pölyttäjiä houkuttelevia niittykasvustoja voitaisiin perustaa konkreettisena biodiversiteettiä edistävänä toimenpiteenä? Tarjoaisivatko maisemointialueet paikan kasvattaa pajua vesienkäsittelyssä tai kasvualustoissa käytettävän biohiilen raaka-aineeksi? Miten kierrätysravinteita voidaan käyttää kasvustojen perustamisessa? Katso esimerkkejä Oulusta!

Videossa kerrotaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä kiertotalouden keinoin. 6Aika CircVol-hankkeessa toteutettiin kasvatuskokeiluja nonfood-kasveilla Välimaan kiertotalousalueella Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin yhteistyönä. 

Oululaisittain Pöllyyttämöksi nimetyllä alueella edistetään kiertotalouden mukaisten materiaalien käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen niittykokeilut laajenivat vuonna 2020 myös Kaakkuriin ja Kiiminkiin. Kasvatuskokeiluista ja kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä saatuja tuloksia ja kokemuksia on mahdollista hyödyntää erilaisissa maisemointi- ja viherrakennuskohteissa.

Käsikirjoitus Sally Sirviö, Venla Honkala ja Virpi Käyhkö Ohjaus Sally Sirviö Kuvaus Sally Sirviö Leikkaus Sally Sirviö Tekstitys Titta Järveläinen Tuottaja Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö, Luonnonvara-alan osasto

Videon pituus: 18:44

6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

Päätoteuttaja: Turku Science Park Oy

Osatoteuttajat: Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Varsinais-Suomen liitto, Helsingin kaupunki, Forum Virium, SYKE, GTK, Tampereen yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta-aika: 1.8.2018–31.12.2020

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto sekä hanketta toteuttavat organisaatiot

Hankkeen tavoitteet: CircVol-hanke on Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja teollisuuden suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämiseen. Jokaisesta hankkeessa mukana olevasta kaupungista on valittu kohdealue, jossa kehitetään kiertotalouden mukaisia toimintamalleja.  Oulussa kohdealueeksi valikoitui Kiimingin Välimaalle rakentuva kiertotalousalue. CircVol-hanke keskittyy Välimaan alueen kehittämiseen ja toimintamallin suunnitteluun. Oulussa hankkeen osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan osasto tekee CircVol-hankkeessa selvityksiä neljästä eri osa-alueesta. Osa-alueita ovat nonfood-kasvit ja kierrätysmateriaalit maisemoinnissa, biometaanin liikenne- ja energiakäytön edistäminen, hyperspektrikuvaaminen maamassojen ja haitta-aineiden tunnistamisessa sekä teollisuuden sivuvirrat vesiensuojelurakenteissa. Selvitykset tehdään yhteistyössä Oulun kaupungin, kiertotalousalan yritysten, viranomaisten ja muiden hankkeen osatoteuttajien kanssa.