Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 70/2020

Kuoretta ruokapöytään – kyllä, kiitos! Kuoreen matka kalastajalta kuluttajalle

17.9.2020 ::

Metatiedot

Nimeke: Kuoretta ruokapöytään – kyllä, kiitos! Kuoreen matka kalastajalta kuluttajalle

Tekijä: Järvelä Marja-Liisa (toim.)

Aihe, asiasanat: kala (elintarvikkeet), kalanjalostus, kalaruoat, kalastus, kalavalmisteet, kuore, kuorekalat, lähiruoka, ravinto, ruokaohjeet, tuotekehitys

Tiivistelmä: Kotimaisten vajaasti hyödynnettyjen luonnonkalalajien elintarvikekäyttö on ajankohtainen aihe lähiruokaa arvostavassa ja ympäristötietoisessa yhteiskunnassa. Kasvavan kysynnän mahdollisuudet voidaan realisoida kaupalliseksi toiminnaksi, mutta se vaatii monipuolista kehittämispanostusta läpi koko arvoketjun.

Kuoreen elintarvikearvoketju voidaan rakentaa toimivaksi erilaisiin toimintaympäristöihin ja toimijakenttiin. Mietittäväksi tulee kuitenkin monia kysymyksiä: Kalastaja vastaa raaka-ainetuotannosta, mutta kuka varastoi ja alkukäsittelee saaliin? Kuka jatkojalostaa peratusta tai fileoidusta saaliista korkean jalostusasteen tuotteita? Miten tiedonkulku ja käytännön logistiikka eri toimijoiden välillä järjestetään? Miten tieto kulkee toimijalta toiselle? Entä mikä on kunkin toimijan vastuu markkinoinnissa? Mikäli tuotannossa on mukana useita toimijoita, yhteistyö tulee saada rakennettua sellaiseksi, että kasvava jalostusarvo hyödyttää kaikkia tuotantoketjussa toimivia tahoja ja mahdollistaa kannattavan toiminnan läpi koko arvoketjun.

Tämä opas tarjoaa eväitä kuoreen elintarvikearvoketjun kehittämiseen kalastajalta kuluttajalle. Aihetta käsitellään kuoreen ja laajemmin lähikalan myynti- ja hankintakanavien, kuoreen kaupallisen kalastuksen ja alkukäsittelyn sekä kuore-elintarvikkeiden tuotekehityksen näkökulmista. Lisäksi tarjotaan kuorereseptejä ammatti- ja kotikeittiöihin. Oppaan päättää katsaus kuoreen ja laajemmin luonnonkalan elintarvikekäytön tulevaisuudennäkymiin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-09-17

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-200-2

Kieli: suomi

Sivumäärä: 46

ISBN: 978-951-597-200-2

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Tämä julkaisu on tekijänoikeuslakien alainen. Tämän julkaisun käyttö digitaalisena tai painettuna on sallittu ainoastaan henkilökohtaiseen ja opetuskäyttöön. Kaikki kaupallinen käyttö on kiellettyä.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Järvelä, M-L. (toim.) 2020. Kuoretta ruokapöytään – kyllä, kiitos! Kuoreen matka kalastajalta kuluttajalle. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 70. Hakupäivä 29.9.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-200-2.

Tämä opas kertoo kuoreen (norssin) matkasta kalastajalta kuluttajalle. Aihetta käsitellään kuoreen ja laajemmin lähikalan myynti- ja hankintakanavien, kuoreen kaupallisen kalastuksen ja alkukäsittelyn sekä kuore-elintarvikkeiden tuotekehityksen näkökulmista. Lisäksi tarjotaan kuorereseptejä ammatti- ja kotikeittiöihin. Oppaan päättää katsaus kuoreen ja laajemmin luonnonkalan elintarvikekäytön tulevaisuudennäkymiin.