Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 24/2020

Yrittäjäalumnien uratarinat rohkaisevat ja innostavat viestinnän opiskelijoita

Metatiedot

Nimeke: Yrittäjäalumnien uratarinat rohkaisevat ja innostavat viestinnän opiskelijoita

Tekijä: Kaskenviita Riikka; Kemppainen Milla-Maija; Patrikka Nina

Aihe, asiasanat: alumnitoiminta, korkeakouluopetus, media-ala, urasuunnittelu, yrittäjyys

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) viestinnän tutkinto-ohjelmassa on järjestetty kahtena peräkkäisenä vuotena (2019–2020) niin sanottu yrittäjyysaamupäivä, jonka tarkoituksena on ollut kannustaa medianomiopiskelijoita yrittäjyyteen. Puhujiksi on kutsuttu Oamkista valmistuneita medianomeja, jotka toimivat nykyään yrittäjinä.

Tapahtuman vastaanotto on ollut valtavan innostunut, ja esiintyjät ovat saaneet myönteistä palautetta puheenvuoroistaan. Palautteen perusteella on myös ryhdytty pohtimaan, että koska yrittäjyyttä kohtaan saattaa olla ennakko-oletuksia ja kielteisiä asenteita, jatkossa tapahtumaa voisi kehittää laajemminkin urateemaiseksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että Oamkista valmistuneita alumneja saadaan jakamaan opiskelijoille rohkaisevia ja erilaisiakin tarinoita omista urapoluistaan. Tällainen urateemapäivä on siis yrittäjyyteen kannustamisen ja uraohjauksen lisäksi myös yksi oiva tapa kehittää alumniyhteistyötä Oamkissa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-04-29

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040710666

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kaskenviita, R., Kemppainen, M-M. & Patrikka, N. 2020. Yrittäjäalumnien uratarinat rohkaisevat ja innostavat viestinnän opiskelijoita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 24. Hakupäivä 26.3.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040710666.

Helmikuussa 2020 Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoille järjestettiin Yrittäjyysaamupäivä, johon kutsuttiin Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneita medianomeja puhumaan omasta urapolustaan yrittäjänä. Tapahtuman vastaanotto oli innostunut, ja nyt suunnitellaan, että tästä kehitetään urapäiväkonsepti, joka toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Urapäivässä voidaan käsitellä myös muita teemoja kuin yrittäjyyttä, ja sisältöjen suunnittelussa kuullaan tapahtumista saatua palautetta ja medianomiopiskelijoiden toiveita. 

Tehdyn selvityksen mukaan Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk) valmistuneista työllisistä medianomeista 10 % työskentelee freelancereina ja 10 % yrittäjinä Kaskenviita, R. 2019. Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet medianomit työllistyvät erinomaisesti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 50. Hakupäivä 11.3.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019052116405. Kaikista korkeakouluopiskelijoista jopa 33 % on halukkaita perustamaan yrityksen tulevaisuudessa, mutta näin suuri osa ei sitä kuitenkaan tee Suomen Yrittäjät. 2019. Opiskelijasta yrittäjäksi 2019. Hakupäivä 11.3.2020. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/opiskelijasta_yrittajaksi_2019.pdf Akrenius, M. 2019. Nuoret yrittäjät ovat Suomen tulevaisuus. Hakupäivä 11.3.2020. https://www.salkunrakentaja.fi/2019/10/nuoret-yrittajat-ovat-tulevaisuus/. Koska esimerkiksi Oamkissa opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet oman yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Avanto-yrittäjyysohjelmassa Avanto. 2020. Hakupäivä 11.3.2020. https://avantooulu.fi/, haasteena olisikin saada useampi opiskelija tarttumaan tähän tilaisuuteen osana korkeakouluopintojaan. 

Yrittäjyyteen kannustetaan myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa: työllisten tutkinnon suorittaneiden määrässä yrittäjinä työllistyneiden määrä painotetaan kaksinkertaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä 117/2019 1§:6. Hakupäivä 11.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190117, joten koulutuksen järjestäjän olisi syytä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen entistä uutterammin ja etsiä uusia keinoja yrittäjyyden edistämiseen. 

Oamkin viestinnän tutkinto-ohjelmassa järjestettiin yrittäjyysteemainen aamupäivän kestävä tapahtuma ensimmäistä kertaa tammikuussa 2019, ja silloin sen otsikkona oli Kysy yrittäjyydestä! (Ks. kuva 1.) Idea syntyi siitä, että yrittäjyyttä työllistymisen muotona haluttiin tuoda lähemmäksi medianomiopiskelijoita konkreettisten esimerkkien avulla. Koska konsepti koettiin kiinnostavaksi ja siitä saatiin hyvää palautetta, päätettiin järjestää uusi tapahtuma helmikuussa 2020. Tällä kertaa tapahtuma nimettiin Yrittäjyysaamupäiväksi. (Ks. kuva 2.)

Kuvia Kysy yrittäjyydestä! -tilaisuudesta

KUVA 1. Kysy yrittäjyydestä! -tapahtumassa tammikuussa 2019 esiintyivät Hannu Rantakallio Mainostoimisto Lumasta (ylh. vas.), Petra Silvennoinen Punktosta (alh. vas.) sekä Anu-Maija Kärjä osuuskunta Mediakunnasta (ylh. oik.) (kuvat: Nina Patrikka)

Kuvia yrittäjyysaamupäivästä

KUVA 2. Muista lepo. Yrittäjyysaamupäivässä helmikuussa 2020 olivat puhumassa Anna Lanas (tmi Anna Lanas, ylh. vas.), Anu-Maija Kärjä Mediakunnasta (alh. vas.) sekä Olli Luoma-aho Feeniks Visualista (oik.) (kuvat: Milla-Maija Kemppainen)

Molempiin tapahtumiin kutsuttiin puhujiksi Oamkin viestinnän tutkinto-ohjelman alumneja, jotka työskentelevät yrittäjinä Oulun alueella. Heidän joukossaan on yrittäjiä, jotka toimivat osakeyhtiössä, osuuskunnassa tai kevytyrittäjinä – joko toiminimellä tai freelancerina. Alumnivierailijoiden aloja ovat esimerkiksi journalismi, sisällöntuotanto, videotuotannot, mainosala ja tapahtumatuotanto. Tarkoituksena onkin ollut esitellä viestintäalan yrittäjyyttä mahdollisimman monipuolisesti sekä yrittäjyyden muotojen että viestinnän eri alueiden suhteen. 

Tapahtumien onnistuminen jopa yli odotusten on erityisesti loistavien alumnipuheenvuorojen ansiota. Opiskelijoiden palautteessa kiitelläänkin puhujia muun muassa avoimuudesta, rehellisyydestä ja erinomaisista esiintymistaidoista.


Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 102

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 161

hipsut_oranssi.pngEsiintyjien puheenvuorot olivat todella mielenkiintoisia, inspiroivia ja täynnä hyvä ajatuksia muuhunkin kuin yrittäjyyteen liittyen! Mielestäni tilaisuus oli todella hyvä jo näin, suosittelen tilaisuutta jatkossa muillekin!

hipsut_oranssi.pngPuhujat olivat miellyttäviä ja aitoja. Mielestäni tilaisuus toimi hyvin siten, että ilmapiiri keskustelulle ja kysymyksille oli avoin. Oli kiinnostavaa kuulla henkilöiden tarinat koulunpenkiltä yrittäjäksi.

hipsut_oranssi.pngOlivat loistavia esiintyjiä. Oikein mielikseen kuunteli. Ja olivat hyvin erilaisia.

Yrittäjyys kiinnostaa ja siihen pitää kannustaa

Vaikka yrittäjyysopinnot ovat osa medianomien opetussuunnitelmaa, tutkinto-ohjelmalla on vielä tehtävää yrittäjyyteen kannustamisessa ja siihen valmentamisessa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan vain 14 % korkeakouluopiskelijoista kokee, että opintojen aikana saa hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen. Ammattikorkeakoulut pärjäävät tosin vertailussa yliopistoja paremmin, ja lisäksi alakohtaiset erot ovat suuria. Suomen Yrittäjät. 2019. Opiskelijasta yrittäjäksi 2019. Hakupäivä 11.3.2020. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/opiskelijasta_yrittajaksi_2019.pdf

Myös opiskelijoiden palautteessa nousee esiin, että erityisesti tämänkaltaiset tapahtumat, jotka on suunnattu suoraan viestinnän opiskelijoille, ovat tarpeen: 

hipsut_oranssi.pngKoin mielekkääksi sen, että vierailleiden yrittäjien työ liippasi läheltä kohdeyleisön omaa alaa tai oli sitä suoraan. Siten tilaisuuden anti oli ainakin itselleni suurempi kuin monissa muissa yrittäjyyttä käsittelevissä tapahtumissa, joihin olen aiemmin osallistunut. Vierailijoihin oli helppo samaistua, mikä teki puheenvuoroista kiinnostavampia. Kaikin puolin viihdyttävä, hyödyllinen ja motivoiva tilaisuus!

Yhtenä viestinnän tutkinto-ohjelman yrittäjyystapahtumien tavoitteena onkin ollut se, että opiskelijat näkisivät erilaiset yrittäjyyden muodot varteenotettavana vaihtoehtona oman uransa suunnittelussa. Tässä tavoitteessa on palautteiden perusteella onnistuttu. Osallistujilta kysyttiin, muuttuiko heidän käsityksensä yrittäjyydestä jollakin tapaa tapahtuman ansiosta: 

hipsut_oranssi.pngEhkä madalsi kynnystä kokeilla jäätä ja aloitetta tekemistä. Usko itseen ehkä parani.

hipsut_oranssi.pngAjatukseni siitä, että ryhdyn joku päivä yrittäjäksi, vahvistui. Myös osuuskuntatoiminta alkoi kiinnostaa.

hipsut_oranssi.pngAjatus yrittäjyydestä ei ole enää niin pelottavan tuntoinen asia. Oli kiva tietää erilaisista ja helpoista tavoista aloittaa yrittäjyys.

hipsut_oranssi.pngOlen aina ajatellut että yrittäjyys ei olisi ainakaan omalla kohdalla pysyvä ratkaisu vaan jokin välivaihe työurassa, mutta tämän perusteella se voisi olla myös pysyvä ratkaisu.

hipsut_oranssi.pngYrittäjyys näyttäytyi aiempaa realistisempana vaihtoehtona. Alumnien tarinat olivat inspiroivia kaikessa realistisuudessaan.

hipsut_oranssi.pngTilaisuus vahvisti ajatuksiani siitä, että yrittäjyys ei ole niin pelottava asia vaan pikemminkin uusia mahdollisuuksia antava vaihtoehto.

Toki osa vastaajista kokee edelleen, että yrittäjyys ei ole itselle sopiva vaihtoehto: 

hipsut_oranssi.pngYrittäjyys ei kuulosta enää niin vaikealta asialta. En silti edelleenkään alkaisi yrittäjäksi.

Urapäivää kannattaa kehittää

Yksi huoli tapahtumien järjestäjillä on se, että esimerkiksi Yrittäjyysaamupäiväksi nimetty tilaisuus karkottaa sellaiset opiskelijat, joilla on valmiiksi kielteinen suhtautuminen yrittäjyyttä kohtaan. Tämä tulee esille myös opiskelijoiden palautteessa: 

hipsut_oranssi.pngTilaisuus olisi varmasti kannustava ja hyvä muillekin. Nyt paikalla oli ihmisiä, jotka ovat jo kiinnostuneita, mutta yrittäjyyteen voisi koittaa innostaa niitäkin, joilla ei ole käynyt mielessäkään ryhtyä yrittäjäksi. Yrittämisessä ei kuitenkaan ole mitään pelättävää toisin kun moni meidän alalla luulee.

Tämän takia onkin pohdittu, että jatkossa tapahtumaa kehitetään Urapäivän nimellä, mutta edelleen yrittäjyys voi olla yhtenä vahvana teemana mukana. Palautteissa tuli myös hyviä kehitysideoita päivien sisältöön: 

hipsut_oranssi.pngOlisi kiva, jos yrittäjyysaamupäivä voisi tulevaisuudessa laajentua sellaiseksi viestinnän työpaikkapäiväksi. Siellä voisi olla näitä yrittäjyysesittelyjä, mutta myös ihan muita viestinnän alan työpaikkojen esittelyä niille, joita yrittäjyys ei välttämättä kiinnosta.

hipsut_oranssi.pngTyöehdoista, työaikalaista yms. olisi hyvä saada kunnolla infoa.

Myös tapahtumaan osallistuneilta alumneilta pyydettiin palautetta ja kehittämisideoita tulevia tapahtumia varten: 

hipsut_oranssi.pngMielestäni parasta oli se, että meidät puhujat oli valittu erilaisilta taustoilta ja urapoluilta – se antaa hyvän kuvan myös opiskelijoille siitä, ettei ole vain yhtä oikeaa reittiä edetä uralla tai yrittäjyydessä.

hipsut_oranssi.pngKehittämisideana tuollaiseen tapahtumaan toivoisi vielä sellaista yleistä juttelu- ja verkostoitumisaikaa jonkinlaisen tauon merkeissä tai tapahtuman loppuun. Siinä voisi vielä kiinnostuneet opiskelijat kysellä halutessaan esiintyjiltä tarkemmin asioista.

Alumnipuhujilta tuli myös idea, että opiskelijoilta voisi kerätä etukäteen kysymyksiä, joita voitaisiin käsitellä puheenvuoroissa tai jopa järjestää tilaisuuden jälkeen mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun esimerkiksi yritysidean sparraamiseksi. Palautteissaan alumnit kertoivat, että tulivat mielellään puhumaan ja kokivat kutsun jopa kunniana.

Yleisesti järjestelyjä kehuttiin, ja asteikolla 1–5 tapahtuma sai keskiarvoksi arvosanan 4 (vuoden 2019 tapahtuma 3,80: vuoden 2020 tapahtuma 4,22). Tapahtuman kestoa puolipäiväisenä aamupäivätapahtumana pidettiin hyvänä, samoin kolmea puhujaa sopivana määränä. Erityiskiitoksia osallistujilta sai tarjolla ollut aamupala. 

Tällainen tapahtuma on hyvä keino pitää alumniverkostoja yllä, ja tietysti erityisen tärkeää on se, että voidaan hyödyntää alumnien ammattitaitoa ja kokemusta viestinnän koulutuksessa ja sen kehittämisessä. Alumniyrittäjät ovat myös mainioita harjoittelupaikkojen tarjoajia ja työllistäjiä Oamkissa opiskeleville medianomeille. 

Lähteet