Oulun ammattikorkeakoulu

Kaikki artikkelit

 • 15.4.2021
  Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen
  Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan…
 • 14.4.2021
  Non-food-kasvit ja kierrätysmateriaalit maisemoinnissa – kasvatuskokeilut Oulussa
  Entisten kaatopaikkojen ja maanläjitysalueiden maisemoinnissa voidaan hyödyntää infrarakentamisessa syntyviä ylijäämämaita, teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysravinteita. Maisemoitavalle alueelle perustettavan kasvillisuuden tarpeet ohjaavat käytet…
 • 13.4.2021
  Syväparressa märehtii tyytyväinen lehmä. Tietopaketti syväkuivikeparsista
  Lehmien hyvinvointi ja maitotuotoksen parantaminen on tärkeää maitotilayrittäjille. Lehmille tulisi luoda hyvät olosuhteet makuuparsiin. Mieluisa makuupaikka lisää lehmien makuuaikaa, jolloin ne märehtivät ja maidontuotanto tehostuu. Lypsylehmän tuli…
 • 12.4.2021
  Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyö on kuntiensa näköistä ja yhteistyöhön tukeutuvaa
  Pohjois-Pohjanmaan kunnat pitävät ilmastotyötä tärkeänä. Sitä edistetään osana kunnan muuta kehitystyötä. Ilmastotoimiin sitoudutaan alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Yhdessä ollaan enemmän ja löydetään kustannustehokkaita ratkaisuja.…
 • 9.4.2021
  Vaikuttava elintapaohjaus auttaa nuorta motivoitumaan
  Jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu kouluterveydenhoitoon, jossa elintapaongelmiin on otollinen tilaisuus puuttua. Lasten ja nuorten elintapaohjaus tulisi olla tehokasta ja ennaltaehkäisevää, sillä pohja terveydelle luodaan lapsuudessa. Ohjauksen t…
 • 8.4.2021
  Video apuna oppimisessa – perehdytysvideon tuottaminen bioanalytiikan opiskelijoille
  Videoita hyödynnetään osana opetusta aikaisempaa enemmän. Videoiden tuotannossa tulee kiinnittää huomiota niiden tekniseen laatuun ja opetukselliseen sisältöön. Opinnäytetyönä toteutettu perehdytysvideo Sysmex XS-1000i-verenkuva-analysaattorin käytös…
 • 6.4.2021
  Tekoäly ammattikorkeakouluopiskelijan työkalupakissa
  Ennen vanhaan eli 90-luvulla insinööriopiskelijan mustassa numerolukolla varustetussa opiskelijasalkussa saattoi olla luentomonisteiden, lyijytäytekynien ja taskulaskimen lisäksi muita insinöörin tarvikkeita. Jollakulla vaikkapa korpuiksi kutsuttuja …
 • 1.4.2021
  Liikunta vähentää eturauhassyövän hormonihoidon haittavaikutuksia
  Eturauhassyövän hormonihoidolla on runsaasti haittavaikutuksia. Näistä useita voidaan ehkäistä tai vähentää liikunnalla. Liikuntaohjaus ja kannustus liikkumaan tekstitetyn kuvaesityksen muodossa monipuolistaa hoitotyön ohjausmenetelmiä. Niinpä osana …
 • 31.3.2021
  Enemmän vähemmällä – Lean radiologian yksiköissä
  Väestön ikääntyminen, työikäisten osuuden pieneneminen ja tiukkeneva talous aiheuttavat terveydenhuoltoalalla muutospaineita. Terveydenhuollon käytäntöjen kehittämiselle on jatkuva tarve. Muutospaineisiin on vastattu ottamalla käyttöön alun perin teo…
 • 30.3.2021
  Osaamismerkit työelämässä
  Digitaaliset osaamismerkit sekä microcredentialing, pienemmät osaamiskokonaisuudet, ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ajankohtainen tutkimusaihe, jota ei työelämän näkökulmasta ole tutkittu. Osaamismerkein voidaan kuitenkin tunnistaa työelämän u…
 • 26.3.2021
  Eettiset kuormitustekijät haastavat ICT-alan osaajien aivoterveyttä
  ICT-alan työ on aivotyötä. Keskeiset kuormitustekijät liittyvät psykososiaaliseen kuormitukseen ja aivoterveyden haasteisiin. ICT-alan sairauspoissaolot liittyvät yleisimmin mielenterveyden häiriöihin. Kuormituksen ja mielenterveyden haasteiden taust…
 • 24.3.2021
  Vuorotyöläisen unen ja palautumisen tutkiminen älysormuksen avulla
  Hoitoalan ihmiset kohtaavat haasteita vuorotyöstä palautumisessa. Ihminen ei voi koneen lailla työskennellä mihin aikaan vaan ilman, että oma hyvinvointi kärsii. Kun palauttavaa unta saa tarpeeksi, pysyy terveempänä ja yltää parempiin suorituksiin ty…
 • 22.3.2021
  Elintapainterventioilla parempaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä
  Seksuaali- ja lisääntymisterveys on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan olennainen osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia ja siten merkittävä osa kansanterveyttä. Ylipaino ja lihavuus sekä päihteet ja lääkkeet vaikuttavat nuoren aikuisen …
 • 19.3.2021
  Betonin kuivumisajan arviointi oppilaitosyhteistyönä
  Betonirakenteiden riittävä kuivuminen ennen pinnoitustöitä puhuttaa rakennuspiireissä todennäköisesti niin kauan kuin perinteistä betonia käytetään. Betonirakenteen todellinen kosteus saadaan selville vain mittaamalla, mutta työmaan aikataulutusvaihe…
 • 18.3.2021
  Nuorten tiedot ja hampaiden kotivalkaisutuotteiden turvallinen käyttö eivät aina kulje käsi kädessä
  Hampaiden valkaisun suosio on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Sosiaalisen median laajentuminen on lisännyt huomattavasti nuorten kiinnostusta omaa ulkonäköään kohtaan. Uusia valkaisutuotteita ja -menetelmiä tulee jatkuvasti lis…
 • 16.3.2021
  Opettajavaihto Saksaan – interaktiivinen yhteisopetus verkossa
  Syksyllä 2020 Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kaksi lehtoria toteuttivat yhteisopetusta sosiaalialan opiskelijoille Saksaan paikallisen professorin kanssa. Opetuskielenä oli englanti ja menetelmänä interaktiivinen verkko-op…
 • 9.3.2021
  Rakentajan osaamisvaatimukset
  Rakentamisen tehtävänä on tuottaa yhteiskunnan tarvitsema infrastruktuuri, joka sisältää rakennukset, rakennelmat ja maa- sekä vesirakentamisen tuotteet. Rakentamisen tuotteet sekä toimintaympäristö muuttuvat seuraten yhteiskunnan muuta kehitystä. Ra…
 • 8.3.2021
  Karpalon ja mustaherukan kuivatus osmoosikäsittelyä hyödyntäen
  Luonnonmarjojen ja viljeltyjen marjojen jatkojalostajat myyvät kuivattuja marjoja vain jauheina, koska kokonaisten marjojen kuivatukseen ei ole ollut saatavilla käyttökelpoisia menetelmiä. Luonnon raaka-aineiden kuivaustekniikoihin keskittyvässä More…
 • 5.3.2021
  Syömishäiriötaustaisen äidin kohtaaminen lastenneuvolassa
  Terveydenhoitajilla on epävarmuutta tunnistaa syömishäiriöitä ja ottaa niitä puheeksi neuvolakäynneillä. Tästä syystä neuvolan terveydenhoitajien tietoa syömishäiriötaustaisen äidin kohtaamisesta sekä syömishäiriön mahdollisista vaikutuksista lapseen…
 • 4.3.2021
  Posterikävely aktivoi opiskelijaa ja tukee syvällistä oppimista
  Posterikävely on opiskelijoita aktioiva opetusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista edistää syvällistä oppimista. Posterikävelyn avulla toimintaa voidaan suunnata opiskelijoiden ajattelun haastamiseen, kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen. Posterik…
« Edelliset Seuraavat »