Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 29/2015

Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä

Metatiedot

Nimeke: Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä

Tekijä: Kiviniemi Liisa; Koivisto Kaisa; Koivunen Kirsi (toim.)

Aihe, asiasanat: alueelliset vaikutukset, ammattikorkeakoulut, korkeakoulupedagogiikka, tutkimus- ja kehittämistoiminta, työelämäyhteydet, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä: Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä -julkaisu kokoaa aihepiirin asiantuntijakirjoituksia. Julkaisun ensimmäinen osa sisältää Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ajankohtaisia haasteita. Toisen osan artikkelit master-koulutuksen, osaamisperustaisuuden sekä osaamisen arvioinnin kehittämisestä ovat opettajien ja opiskelijoiden yhteisesti kirjoittamia. Kolmannessa osassa kuvataan muutamin esimerkein työelämälähtöistä kehittämistyötä, joissa opiskelijat, työelämän edustajat ja opettajat ovat olleet tiiviisti mukana.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-130-2

Kieli: suomi

ISBN: ISBN 978-951-597-130-2 (HTML)

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kiviniemi, L., Koivisto, K. & Koivunen, K. (toim.) 2015. Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 20.3.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-130-2.

Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä -julkaisu kokoaa aihepiirin asiantuntijakirjoituksia. Julkaisun ensimmäinen osa sisältää Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ajankohtaisia haasteita. Toisen osan artikkelit master-koulutuksen, osaamisperustaisuuden sekä osaamisen arvioinnin kehittämisestä ovat opettajien ja opiskelijoiden yhteisesti kirjoittamia. Kolmannessa osassa kuvataan muutamin esimerkein työelämälähtöistä kehittämistyötä, joissa opiskelijat, työelämän edustajat ja opettajat ovat olleet tiiviisti mukana.

Julkaisu on omistettu tutkimus- ja kehitysjohtaja (emerita) Irene Isohannille. Hän on toiminut Oulun ammattikorkeakoulun kehitysjohtajana vuosina 2001–2004 ja tutkimus- ja kehitysjohtajana vuodesta 2005 alkaen eläkkeelle jäämiseen saakka eli vuoden 2014 loppuun. Irene Isohanni on aloittanut Oamkin tki-toiminnan kehittämisen yhteistyössä henkilöstön ja alueen toimijoiden kanssa. Hän on ollut taitava verkostoituja ja yhteistyökumppanit ovat olleet laajasti alueelta edustettuina.

Irene Isohannilla oli erityistä kykyä visioida tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulevaisuutta ammattikorkeakoulussa. Hän on ollut nostamassa Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tunnettavuutta. Lisäksi hän on ollut ansiokkaasti mukana hankkimassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ulkopuolista rahoitusta. Julkaisun artikkeleista välittyy Irene Isohannin laaja yhteistyö henkilöstön ja alueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Oulussa 11.12.2015

Liisa Kiviniemi, Kaisa Koivisto & Kirsi Koivunen

 

1

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta


Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 102

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 161
Jouko Paaso

Oulun ammattikorkeakoulu on työelämäläheinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimija

Jouko Paaso

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (tki) -toiminnalle on omaleimaista käytännönläheisyys ja soveltavuus sekä integroituminen opetukseen. Verrattuna yliopistojen tki-toimintaan ammattikorkeakoulujen tki-toiminta tavoittelee nopeampia konkreettisia hyötyjä alueen työ- ja elinkeinoelämälle. Tki-toiminnan kohderyhmä on yliopistoista poiketen...

 

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta

Anne-Maria Haapala, kuvaus ja editointi: Pia Alatorvinen

Tämä Irene Isohannin juhlajulkaisu on ensimmäinen kokonaan verkossa julkaistava juhlajulkaisu. Se julkaistaan Oulun ammattikorkeakoulun verkkojulkaisusarja ePookissa. Vuonna 2008 perustetun ePookin luomisprosessia on johtanut Irene Isohanni. ePookin kohderyhmänä on erityisesti työelämä ja sidosryhmät. Verkossa julkaiseminen antaa rajattomat mahdollisuudet mm. sisällön visualisointiin, videoiden upotuksiin, linkityksiin, julkaisun jakamiseen monikanavaisesti sekä löydettävyyteen internetin kautta. Julkaisujen avoin tallentaminen lisää tutkitusti niiden vaikuttavuutta. Myös todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa.

 
Business Kitchen. Kuva: Ville Pohjonen

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta murroksessa

Irene Isohanni

Korkeatasoisen opetuksen edellytyksenä on laadukas tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Oulun ammattikorkeakoulussa nämä on pyritty integroimaan toisiinsa muun muassa master-tutkintojen kautta. Avainasemassa ovat osaavat ja motivoituneet opettajat sekä tehokkaat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot. Tulevaisuudessa on pyrittävä myös entistä strategisempaan hankevalmisteluun ulkopuolisen...

 
2

Tki-toiminta työelämän ja alueen elinkeinoelämän kehittäjänä

Oamk LABS. Kuva: Jussi Tuokkola

Ammattikorkeakoulu ja yrityselämä

Maire Mäki

Suomi tarvitsee kipeästi uusia innovaatioita ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla on siihen paljon tarjottavaa. Yritykset tarvitsevat kehitystyössään innovaatiovalmiuksia ja sparraavaa tukea. Oulun seudulla on luotu yhteistyöfoorumeita ja kehitetty valmiuksia vastata yritysten tunnistamiin kehittämistarpeisiin. Syvyyttä yhteistyöhön on kuitenkin vielä mahdollista lisätä.

 
Oulun innovaatioallianssi

Oulun ammattikorkeakoululla on ollut merkittävä rooli alueen yhteisessä innovaatiotoiminnassa viimeisen 10 vuoden aikana

Aarne Kultalahti

Pitkään 1990-luvulta vuoteen 2007 jatkunut Oulun seudun huikea, erityisesti ICT-osaamiseen ja yrityksiin pohjautuva kasvu taittui vajaa kymmenen vuotta sitten. ICT-alan rakennemuutoksen seurauksena elinvoimaisuuden säilyttäminen on vaatinut yrityksiltä ja Oulun alueen korkeakouluilta suurta uudistumiskykyä...

 
Oulun innovaatioallianssi

Oulun innovaatioallianssi. Monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja liiketoimintaa

Maritta Perälä-Heape

Oulussa uskotaan yhdessä tekemiseen. Yhteistyön ajatus on vahvana pohjana myös elinkeinoelämän ja tutkimuksen rajapinnassa toimivan Oulun innovaatioallianssin (OIA) toiminnassa. Se pyrkii synnyttämään monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja liiketoimintaa.
  

 
Taina Pihlajaniemi. Kuva: Pia Alatorvinen

Yhteistyö kehittyy jatkuvasti innovaatioallianssissa. Taina Pihlajaniemen haastattelu

Pia Alatorvinen

– Kyllä me tunnemme toisemme nyt paremmin, Oulun yliopiston tutkimusrehtori, lääketieteellisen biokemian professori Taina Pihlajaniemi summaa vuodesta 2009 Oulun innovaatioallianssissa (OIA) tehdyn työn vaikutusta. Kahden innovaatioallianssin partnerin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun, tiedot toistensa osaamisesta ja erityisvahvuuksista ovat parantuneet merkittävästi...

 
Minna Åman-Toivio. Kuva: Teija Soini

"Yhdessä olemme enemmän". Minna Åman-Toivion haastattelu

Anne Aho

MedKit Finland Oy:n toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio uskoo yhteistyön voimaan. Sen takia hän tekee tiivistä yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa. 

 
3

Opettajat master-koulutusta kehittämässä

Vertaisryhmä

Master-pedagogiikkaa kehittämässä. Master-koulutusohjelmien opettajien erikoistumisopinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Hannu Kotila & Liisa Vanhanen-Nuutinen

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen on monella tavalla iso haaste. Opettajien työn luonne sitoo usein opettajan omaan toimipaikkaansa ja työstä irrottautuminen ja mahdolliset sijaisjärjestelyt tuottavat aina ongelmia. Täydennyskoulutuksen toteutusmallina onkin yhä useammin opettajien ja koulutuksen...
 

 
Master-opiskelija

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sulautuu oppimiseen master-koulutuksessa

Kirsi Koivunen, Helena Heikka & Tiina Gallén

Master-koulutuksessa on kokeilusta lähtien korostettu koulutuksen yhteyttä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Vuoden 2012 korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arviointiraportti osoittaa, että opiskelijoiden osaamista ja oppimistoimintaa ei kuitenkaan riittävästi hyödynnetä ammattikorkeakoulun tki-toiminnassa...
 

 
Opetiimi

Opettajien kokemuksia tiimiopettajuudesta master-koulutuksessa

Kaisa Koivisto, Maria Koskela & Anja Henner

Monialainen tiimiopettajuus on hyvällä alulla Oulun ammattikorkeakoulussa. Monialainen tiimiopettajuus lisää opettajien välistä yhteistyötä ja osaamista. Tällä hetkellä toteutettu opintojaksokohtainen monialainen opetus jää löyhästi työelämään liittyväksi. Monialaisuuden liittäminen laajempiin opintokokonaisuuksiin ja opinnäytetyöhön (tutkimus- ja kehitystyöhön) mahdollistaisi myös...

 
Ryhmätyö

Opiskelijoiden kokemuksia Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkinnon monialaisista yhteisistä opinnoista

Kaisa Koivisto & Anja Henner

Opiskelijoiden kuvaukset monialaisista opintojaksoista olivat positiiviset, koska he kuulivat muiden alojen näkökulmia. Kuitenkin monialaisuus ja monialaisuuden hyödyntäminen jäivät pinnallisesti käsitellyiksi. Monialaisuutta tulisi kehittää laajempana kokonaisuutena kuin yksittäisinä suppeina opintojaksoina...
 

 
Yhteistyö

Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ammattikorkeakoulun master-tutkinnoissa. Uusia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-oppimisympäristöjä kolmikantamallia kehittäen

Tanja Korhonen, Pirkko Sandelin, Liisa Kiviniemi & Jaana Kuusipalo

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) koulutus on master-koulutusta, jonka kehittämisote on käytäntöorientoitunut. Lähtökohtana on työelämän tarve sellaisista osaajista, jotka ymmärtävät teoriaa ja...

 
Yhteistyöpalaveri

Kohti todellista ja jatkuvaa master-opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyötä

Tanja Korhonen, Pirkko Sandelin, Liisa Kiviniemi & Jaana Kuusipalo 

Master-koulutusta pidetään laadukkaana, arvostettuna ja nykyaikaisena koulutuksena. Kuitenkin master-koulutusta pidetään samaan aikaan vielä tuntemattomana ja opiskelijoiden urapolkuja selkiytymättöminä. Opiskelijoilla, työelämän edustajilla ja opettajilla on yhteistä tahtotilaa yhteistyökumppanuuksien kehittämiseksi...

 
Johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteet ja master-koulutus

Helena Heikka & Kirsi Koivunen

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset ovat seurausta yhteiskunnassa ja sen rakenteissa tapahtuvista muutoksista, jotka ovat johtaneet palveluprosessien uudelleenarviointiin ja toimintojen muutokseen. Muutospaineita aiheuttavat väestön ja työntekijöiden ikääntyminen, palveluihin liittyvät taloudelliset rajoitteet, teknologian kehitys sekä henkilöstön...  
 

 
Osaamisperustaisuus

Bolognan prosessi on vauhdittanut osaamisperustaisuuden kehittymistä

Johanna Huttunen

Mistä osaamisperustaisuudessa on kyse? Miten osaamisperustaisuutta voidaan vahvistaa koulutuksessa? Osaamisperustaisuuden tavoitteena on opiskelijalähtöisyys eli ammatillisen osaamisen etenemisen ja opiskelijan oppimistyön kuvaaminen työelämän osaamisvaatimukset huomioiden. Osaamisperustaisuus huomioi oppijan henkilökohtaisen...
 

 
4

Esimerkkejä työelämän kanssa tehdystä yhteistyöstä

Osallisuus

Lasten ja nuorten vahvuuksien ja osallisuuden edistäminen yhteistyönä kouluyhteisössä

Kaisa Koivisto, Jukka Ojala & Pentti Rautakoski

Kouluyhteisö on merkityksellinen kehitysyhteisö lapsille ja nuorille. Kehitysympäristönä kouluyhteisö osaltaan vastaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Dialoginen vuorovaikutus ja yhteistyö vanhempien kanssa ovat perusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän lisäksi kouluyhteisön positiivinen, lämmin ilmapiiri ja vuorovaikutus, nuoren vahvuuksien tunnistaminen...
 

 
Yhteisöllisyys

Työhyvinvoinnin edistämistä yhteistyöllä

Tiina Kallio, Liisa Kiviniemi & Pirkko Sandelin

Master-koulutukseen kuuluvan opinnäytetyön tuloksena laadittiin työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelma, jonka taustaa, teoreettista perustaa ja osa-alueita kuvataan artikkelissa. Opinnäytetyö on yksi esimerkki master-koulutuksessa valmistuneesta työelämän kehittämistyöstä, joka toteutettiin opiskelijan, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyössä.

 
Kirjoittajatiimi

Yhdessä tutkien ja kirjoittaen verkostoidutaan jo opiskeluaikana kansallisesti ja kansainvälisesti

Anja Henner

Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja innostuneita tehdessään tehtäviä, jotka oikeasti vaikuttavat ja kehittävät toimintaa. He hakevat uusinta tietoa ja vievät sitä kliiniseen työhön. Opiskelijoiden ammatti-identiteetti vahvistuu ja he huomaavat olevansa tasavertaisia osaajia tulevien kollegoidensa kanssa. Opiskelijat uskaltavat ottaa haasteita vastaan ja lähteä kertomaan osaamisestaan...

 
Business Kitchen. Kuva: Ville Pohjonen

Monipuolista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Oulun ammattikorkeakoulussa

Sirpa Janhonen

Tutkimus- ja kehitysjohtaja (Emerita) Irene Isohannin luova ja innovatiivinen toiminta ilmenee kaikessa monipuolisuudessaan nyt ilmestyvässä juhlakirjassa ”Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä”. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on tartuttu toimeen kaikilla mahdollisilla tasoilla, että ammattikorkeakoulu osallistuu monipuolisesti oman vaikutusalueensa...