Oulun ammattikorkeakoulu

Oamkin sitoutuminen tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen

Oamk on allekirjoituksellaan sitoutunut toiminnassaan noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjetta "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa" (HTK-ohje).

HTK-ohjeen tarkoituksena on yhtäältä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja toisaalta tunnistaa ja ennaltaehkäistä tutkimusvilppi kaikilla tieteenaloilla. Lisäksi ohjeessa kuvataan yksityiskohtaisesti tutkintaprosessi, jota yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa on noudatettava HTK-loukkausepäilyjen yhteydessä.

Ohje myös velvoittaa tutkimusorganisaatioita viivyttelemättä ilmoittamaan TENKille kaikista tietoonsa tulleista hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä.

Lisätietoa HTK 2012 -ohjeesta ja ohje pdf-muodossa HTK-ohje 2012 -sivulla.