Oulun ammattikorkeakoulu

Tekijänoikeudet

Kirjoittajat antavat ePooki-verkkojulkaisulle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin. Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla.

Lisensointia vaativissa tapauksissa suositellaan creativecommons.fi-lisenssien käyttämistä.

ePookin tai siinä ilmestyneet julkaisut saa linkittää muille sivustoille.  

Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä teknisiä muutoksia tekstiin (esim. kirjoitusvirheiden korjaus ja tekstin sujuvoittaminen). Suuremmista muokkauksista tai muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa.