Oulun ammattikorkeakoulu

Tk-julkaisuneuvosto

Tutkimus- ja kehitystyön julkaisuneuvostoon (2019–2021) kuuluvat:

  • Jussila Aino-Liisa, Terveydenhuollon erityisalat (pj.)
  • Ahvenlampi Sirpa, Oulun yliopisto, kirjasto, julkaisupalvelut (siht.)
  • Haapala Anne-Maria, Hallintoyksikkö
  • Koistinen Minna, Kirjasto
  • Kokko Riitta, Oulun yliopisto, kirjasto, julkaisupalvelut
  • Mikkonen Ilkka, Informaatioteknologia
  • Pitsinki Vesa, Rakennustekniikka
  • Pousi Juha, Ammatillinen opettajankoulutus

Tk-julkaisuneuvosto päättää Oamkin tutkimus- ja kehitystyön julkaisujen toimintamallista, linjauksista sekä kehittämisestä. Toimitussihteeri tekee ehdotuksen julkaisuista tk-julkaisuneuvostolle ja vastaa julkaisemisesta.