Ajankohtaista

 

08.04.21 - Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Toimimme kestävästi ja vastuullisesti kampusarjessa - sivusto on avattu

Olemme tehneet Oulun yliopiston kanssa yhteisen toimenpideohjelman kestävästä ja vastuullisesta kampusarjesta. Toimenpideohjelmassa keskitymme asioihin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme 50 % vuoteen 2025 mennessä. Keskeisiksi osa-alueiksi hiilijalanjäljen pienentämisessä olemme tunn...
08.04.21 - Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Smart Campus -sivusto avattu

Uusi Smart Campus –ohjelma johdattaa Suomea kohti 6G-mobiiliverkkojen aikaa ja 2030-lukua tähdäten yritysten kilpailukyvyn varmistamiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon. Jatkossa voit seurata Smart Campus -ohjelman ajankohtaisia asioita sivustolta: https://smartcampus.fi/.  Smart ...
07.04.21 - Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Digiope-erikoistumiskoulutuksen hakuaika on käynnissä

Haluatko syventää digipedagogista asiantuntijuuttasi? Haluatko kehittää opetus- ja ohjaustaitojasi digitaalisuutta hyödyntävissä oppimisympäristöissä?  Digiope-erikoistumiskoulutuksen (30 op) avulla opit tunnistamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita sekä kehittämään omaa ja työyh...
06.04.21 - Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Hybridilaboratoriossa tutkitaan aidossa ympäristössä lämpö- ja sähköverkkoja

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) uusi opetus- ja tutkimusympäristö hybridilaboratorio mahdollistaa uudenlaista oppimista ja opettamista. Tiloihin rakennettujen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen avulla voidaan tutkia ja kehittää erilaisia järjestelmiä.
31.03.21 - Tiedotteet medialle

Oamkiin lähes 10 600 hakijaa

Keskiviikkona 31.3. kello 15 päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Oulun ammattikorkeakouluun (Oamk) haki 10 556 hakijaa, joista 4 850 hakijaa oli merkinnyt Oamkin ensisijaiseksi hakutoiveekseen. Oamkilla oli tarjolla 1 713 aloituspaikkaa, eli jokaista aloituspaikkaa haki ...
16.03.21 - Tiedotteet medialle

kaikkientekniikka-kampanja haastaa tekniikan alan naiset toimimaan roolimalleina

Sinä Osaat! Tytöt ja teknologia -hanke aloittaa #kaikkientekniikka-kampanjan, jolla halutaan tuoda esille tekniikan aloilla toimivia naisia. Kampanja haastaa tekniikan aloilla työskentelevät naiset toimimaan roolimalleina sekä kertomaan, miksi valitsivat alan ja mikä siinä kiehtoo. Myös tekn...

 

Opetus järjestetään Oamkissa pääosin etänä 31.5.2021 saakka. Koronavirukseen liittyvät Oamkin ohjeet ja tiedotteet löytyvät jatkuvasti päivittyvältä koronavirus-sivulta (päivitetty 2.3.). Oamk suosittelee kasvomaskien käyttöä kampuksilla.

Hae opiskelemaan

Haluatko suorittaa ammattikorkeakoulu- tai ylemmän AMK-tutkinnon, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, ammatillisen opettajan pedagogisen pätevyyden tai hankkia täydennyskoulutusta? Olipa suunnitelmasi mikä tahansa, Oulun ammattikorkeakoulusta löydät itsellesi sopivan koulutuksen. Meillä voit opiskella myös verkossa. Verkko-opintoja on tarjolla kaikissa tutkintovaihtoehdoissa.

Kevään toisen yhteishaun 17.–31.3. todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.


Oamkissa tapahtuu

 

 


blogi.oamk.fi

 

Taloushallinnon opinnot ylemmässä ammattikorkeakoulussa
Liikkeessä 9.4.2021

Taloushallinnon opinnot ylemmässä ammattikorkeakoulussa

Taloushallinnon kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelma alkaa Oulun ammattikorkeakoulussa ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Taloushallinnon YAMK-tutkinto kiinnostaa taloushallinnon amk-tutkinnon suorittaneita. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja pidetään tradenomeille luontaisena jatkokoulutusväylänä, ja Taloushallinnon kehittäminen -tutkinto-ohjelma on taloushallinnon tradenomeille hyvä ja tarvittava jatkokoulutusväylä. Tutkinto-ohjelmaan...

Covid-19 ja sen herättämät ajatukset
Oulaisten kampus 8.4.2021

Covid-19 ja sen herättämät ajatukset

Lähiaikoina on uutisoitu paljon sitä, kuinka on jouduttu turvautumaan tartuntatautilakiin ja eristämään Covid-19-tautia kantava sairaalaan ja pakkotestattavaksi Iisalmessa. Tämä on herättänyt paljon mielipiteitä siitä, voiko ihmisen pakkotestata ja ovatko kyseiset toimenpiteet olleet ihmisarvoa loukkaavia...

Harjoittelussa BioKaMa-hankkeessa
Alan agrologiksi 7.4.2021

Harjoittelussa BioKaMa-hankkeessa

Suoritimme toisen maaseutuharjoittelumme Oulun ammattikorkeakoulussa Biokaasua ja biometaania maatiloilta -hankkeessa. Olimme hankkeessa projektityöntekijöitä neljän kuukauden ajan. Luovan osasto otti hyvin vastaan harjoittelijat ja Oamkin työyhteisö olikin todella viihtyisä harjoittelupaikkana. Esimiehemme projektipäällikkö Ritva Imppola oli...

Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
ePooki asiantuntijablogi 7.4.2021

Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?

Oppimisalustoille kertyy monenlaista tietoa, kun opiskelijat suorittavat opintoja. Joidenkin tietojen saanti edellyttää Moodle-alustalla etukäteistoimenpiteitä ja taustalla olevien asioiden tiedostamista. Sekä opettajat että opiskelijat voivat saada sieltä itselle hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa. Tietojen keräämisen ja...


ePooki

ePooki 9.4.2021

Vaikuttava elintapaohjaus auttaa nuorta motivoitumaan

Jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu kouluterveydenhoitoon, jossa elintapaongelmiin on otollinen tilaisuus puuttua. Lasten ja nuorten elintapaohjaus tulisi olla tehokasta ja ennaltaehkäisevää, sillä pohja terveydelle luodaan lapsuudessa. Ohjauksen tulee vaikuttaa nuoreen kannustavasti ja voimaannuttavasti. Tarvitaan keinoja, joilla la

ePooki 8.4.2021

Video apuna oppimisessa – perehdytysvideon tuottaminen bioanalytiikan opiskelijoille

Videoita hyödynnetään osana opetusta aikais

ePooki 6.4.2021

Tekoäly ammattikorkeakouluo piskelijan työkalupakissa

Ennen vanhaan eli 90-luvulla insinööriopiskelijan mustassa numerolukolla varustetussa opiskelijasalkussa saattoi olla luentomonisteiden, lyijytäytekynien ja taskulaskimen lisäksi muita insinöörin tarvikkeita. Jollakulla vaikkapa korpuiksi kutsuttuja levykkeitä tai toisella, enemmän rautasuuntautuneella, sivuleikkurit. Nykyisillä 2020-luvun insinööriopiskelijoilla taas on aina mukanaan – niin luennoilla kuin

ePooki 1.4.2021

Liikunta vähentää eturauhassyövän hormonihoidon haittavaikutuksia

Eturauhassyövän hormonihoidolla on runsaasti haittavaikutuksia. Näistä useita voidaan ehkäistä tai vähentää liikunnalla. Liikuntaohjaus ja kannustus liikkumaan tekstitetyn kuvaesityksen muodossa monipuolistaa hoitotyön ohjausmenetelmiä. Niinpä osana syöpäsairaa

 


Oamk somessa