Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Agrologin opinnot antavat sinulle alan tuoreimmat tiedot ja ammattiosaamisen, jolla pärjäät niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Agrologina tunnet alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Pystyt toimimaan itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Osaat käyttää erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maaseutuelinkeinojen piirissä.

Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen ja alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen erikoistuvalle on tarjolla uusia mahdollisuuksia. Ympäristönäkökohtien kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.

Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat:

 • bioenergia
 • johtaminen
 • kasvituotanto
 • kotieläintalous
 • metsätuotanto
 • ympäristönhoito
 • yrittäjyys.

Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti elinkeinoelämään, alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista.

Agrologin tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä
 • maaseutuasiamies tai -johtaja
 • neuvoja
 • projektisuunnittelija tai -päällikkö
 • maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja
 • myynti- tai tuotepäällikkö
 • opettaja, ohjaaja tai kouluttaja.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Agrologiksi monimuotokoulutuksella

Pia Oja lähti opiskelemaan agrologiksi, koska hän halusi oppia lisää mielenkiintoisesta alasta. Hän halusi opiskella alaa…

Artikkelikuva

Vaihtelevat työpäivät houkuttelevat

Maatilatyöt alkoivat kiinnostaa Eetu Erkkilää jo nuorena, ja nyt hän opiskelee agrologiksi.