Bachelor of Engineering, Information Technology

Opiskele englanniksi! Information Technology -tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet luoda uraa kansainvälisissä työyhteisöissä. Koulutus suuntautuu web-kehitykseen. Voit suorittaa osan opinnoistasi kumppanikorkeakouluissamme Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa.

Information technology

Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella ja tarve ICT-alan osaajista kasvaa jatkuvasti. Englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla.

Tietotekniikan insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijoiden alakohtainen sanavarasto kehittyy pikkuhiljaa opintojen etenemisen myötä. Opinnoissa on paljon projektityöskentelyä, jossa teoriaa sovelletaan käytäntöön.

Koulutus suuntautuu web-kehitykseen ja opinnot sisältävät mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • ohjelmistokehitysprosesseja ja ajankohtaisten työkalujen käyttöä prosessien eri vaiheissa
  • pitkälle kehittyneiden web- sovelluksien opiskelua ja projektien tekemistä
  • ongelmanratkaisua oliosuuntautuneella tavalla
  • kommunikointitilanteita ICT-alan erilaisissa työympäristöissä
  • nykyaikaisia pilvipalveluteknologioita 
  • ketteriä menetelmiä ja työkaluja mobiilien sovellusten suunnittelussa
  • mobiilisovellusten liiketoimintamalleja
  • IoT-ratkaisuja.

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomaanvaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Teemme läheistä yhteistyötä Oulun alueen ICT-yritysten kanssa. Yhteistyö sisältää mm. erilaisia projekteja tuotekehityksen parissa. Myös käytännön harjoittelu ja lopputyö tehdään usein yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden luoda kontakteja työelämään jo opintojesi aikana. 

Valmistuneena sinulla on laaja ymmärrys ja taitoja toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla, ja tämä antaa sinulle valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »