Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikon työ on asiakas- ja laboratoriotyötä, johon sisältyy näytteiden ottoa sekä niiden käsittelyä ja analysointia. Suuri osa bioanalyytikoista toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa. Voit valmistuttuasi toimia myös biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa.

Bioanalyytikon keskeisiä tehtäviä ovat:

  • näytteenottotoiminta
  • asiakaspalvelu
  • vieritestaus
  • näytteiden analysointi ja tulosten arviointi
  • osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan.

Bioanalyytikon työ perustuu luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tietoon, jota täydentää mm. hoitotieteen ja käyttäytymistieteiden osaaminen. Monissa tehtävissä tarvitset teknistä osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. Osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina.

Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu ja työn opinnollistaminen ovat mahdollisia.

Tutkinnon suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja).

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Bioanalytiikka – laaja katsaus lääketieteeseen

Kun bioanalytiikan opiskelijoilta Janne Appelgrenilta ja Kukka-Maaria Karppiselta kysytään, mitä bioanalytiikan opintoihin…

Artikkelikuva

Monipuolinen työnkuva houkutteli opiskelemaan

Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvät työnäkymät saivat Marko Broströmin valitsemaan bioanalytiikan koulutuksen.

Artikkelikuva

Kansainvälisyys on plussaa

Kansainvälisyydestä on nykyään etua työelämässä, minkä osoittaa myös Cimon tuottama tutkimus muutaman vuoden takaa.…