Fysioterapeutti (AMK)

Kiinnostaako sinua ihmisten toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus? Fysioterapeutit edistävät eri-ikäisten ihmisten toiminta- ja liikuntakykyä sekä ennaltaehkäisevät sairauksia ja vammoja.  Fysioterapeutit työskentelevät usein sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa sekä fysikaalisissa hoitolaitoksissa.

Fysioterapeuttina olet kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten fysioterapiamenetelmien avulla.

Osaat tukea asiakastasi vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään sekä tarvittaessa muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan apuvälineitä asiakkaan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Fysioterapeuttina osaat motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitasi ja heidän läheisiään omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja kuntoutumisessa sekä toimia liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että osana asiakkaan kuntoutusprosessia suunnittelevaa ja toteuttavaa monitoimijaista tiimiä.

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Voit työskennellä asiakkaasi kanssa itsenäisesti, mutta hyvin usein asiakkaan kuntoutumisen edistäminen tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien muiden asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaat fysioterapeutille tulevat joko lääkärin lähetteellä, muiden sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan asiantuntijoiden suosittelemana tai suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuen. 

Fysioterapeuttina edistät ihmisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kehittämällä asiantuntemuksesi puitteissa esim. ympäristöjä ja työpaikkojen esteettömyyttä sekä turvallisuutta. Fysioterapeuttina vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioin terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaa ohjaavat lait ja säädökset

Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai muissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatioissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Fysioterapeutteja on mm. erityiskoulujen, potilasjärjestöjen, kolmannen sektorin sekä liike-elämän palveluksessa.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »