Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 35, joista vähintään 28 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt Opinnot ovat lähinnä päiväopetusta ja sisältävät ohjattua opiskelua, mutta opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti ja ohjatusti verkon välityksellä. Läsnäoloa edellyttäviä opintojaksoja voidaan tarvittaessa järjestää iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone.
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Valintakoe 29.5.2019
Koulutus alkaa Elokuussa 2019
Muuta Opetussuunnitelma julkaistaan keväällä 2019
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Amk-lain mukainen hakukelpoisuus

Valintatapa 1, 18 aloituspaikkaa

(aloituspaikoista 11 varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille)
ValintaperusteValintapisteet
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 40 pistettä

Valintatapa 3B, 17 aloituspaikkaa 

ValintaperusteValintapisteet
Koulumenestys 60 pistettä
Yhteensä 60 pistettä
Ylioppilastutkintotodistus
 Arvosanat ja pisteet
AineL/EMCBA
Äidinkieli 15 12 9 6 3
Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 9 6 3
Matematiikka, pitkä (lyhyt) 15 (10) 12 (8) 9 (6) 7 (4) 5 (2)
Biologian, fysiikan tai kemian reaalikoe 15 12 9 6 3

Valintatavassa 3B alin hyväksyttävä pistemäärä on 30 pistettä. Koulumenestyksen perusteella hyväksytyn ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi koulumenestyksen perusteella, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

Valintakoe

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 29.5.2019. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri-, laboratorioanalyytikko-, rakennusmestari- ja rakennusarkkitehtikoulutusten hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Esimerkkejä aiempien vuosien tekniikan valtakunnallisesta valintakokeista:

» Lisätietoa valintakoeyhteistyöstä tekniikan alalla

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Pirjo Partanen

Opiskelijapalvelut

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu
puh. 020 611 0210