Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikka luo perustan muille tekniikan aloille. Konetekniikan osaajana toimintakenttäsi laajenee koko ajan ja osaajia tarvitaan mitä erilaisimmissa yrityksissä. Koneinsinöörinä osaat konealan perustietojen ja taitojen lisäksi suunnitella ja kehittää moniteknisiä tuotteita, suunnitella ja kehittää tuotantoa ja tuotantoteknisiä ratkaisuja tai toimia auto- ja kuljetustekniikan asiantuntija ja esimiestehtävissä.

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnan teet ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Valittavanasi ovat seuraavat kolme suuntautumisvaihtoehtoa: 

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehto

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin, ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöösi kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista.

Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä yrityksissä. Opintojen aikana osallistut katsastajan alalletulokoulutukseen, jonka jälkeen voit suorittaa Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän katsastajan loppututkinnon.

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa pääset perehtymään monipuolisesti innovatiiviseen koneiden, rakenteiden ja laitteiden tuotekehitykseen. Koneautomaatioon perehtyneenä koneinsinöörinä tiedät esimerkiksi, miten tuotekehitys teollisuudessa toimii ja kuinka automaation ohjausjärjestelmät suunnitellaan.

Koulutuksessa käytät nykyaikaisia tuotekehitysympäristöjä kuten 3D-suunnittelu- ja simulointiympäristöjä suunnittelusta valmistukseen. Prototyyppi- ja tuotantovaiheeseen laboratorioissamme on modernit laitteistot 3D-tulostamiseen, robottisolujen rakentamiseen ja vaativiin koneistuksiin. Tärkeänä osana opintojasi ovat nykyaikaisen robotisoidun tuotantoautomaation suunnittelu ja toteuttaminen teollisuuden tuotekehitysprojekteissa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennyt teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, valmistusteknologioihin, tuotannon automaatiojärjestelmiin, kunnossapitoon sekä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritat ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä.

Koneinsinöörinä voit toimia esimies-, suunnittelu-, tuotannon kehitys-, myynti-, asiakaspalvelu- ja opetustehtävissä. Tehtäviin liittyy usein myös liiketoimintaan, projektityöskentelyyn, markkinointiin sekä talouteen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tyypillisiä työnantajia ovat teollisuusyritykset, auto- ja kuljetusala sekä suunnittelutoimistot. Projektiharjoittelu ja opinnäytetyö ovat vuosi vuodelta useamman opiskelijan polku insinöörin työtehtäviin.

Tehtävänimikkeesi työelämässä voi olla esimerksiksi:

 • koneinsinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • tuotantoinsinööri
 • myynti-insinööri
 • kehityspäällikkö
 • projekti-insinööri
 • laatupäällikkö
 • korjaamopäällikkö
 • huoltopäällikkö
 • katsastaja 
 • logistiikkapäällikkö 
 • tarkastusinsinööri
 • opettaja.

 

 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-opiskelijaksi

Lauri Kellokumpu opiskelee konetekniikkaa toista vuotta. Hänen tiensä tutkintoon johtavien opintojen pariin kulki avoimen…