Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoetoa: talonrakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka. Valitset sinua kiinnostavan alan ensimmäisenä lukuvuotena. Monimuotototeutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan.

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. 

Päivätoteutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

 • talonrakennustekniikka
 • yhdyskuntatekniikka.

Suuntautumisvaihtoehtovalinta tehdään ensimmäisenä lukuvuonna. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. 

Syksyllä 2019 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntautumisvaihtoehtona on talonrakennustekniikka.

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen.

Tutkinnon suorittanut voi toimia suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonrakennus- tai yhdyskuntatekniikan alalla.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • rakennusinsinööri 
 • talonrakennusinsinööri
 • yhdyskuntatekniikan insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • rakennesuunnittelija
 • satamainsinööri
 • ratainsinööri
 • katurakennuspäällikkö
 • työnjohtaja
 • hankintainsinööri
 • kustannuslaskija
 • kehitysinsinööri
 • rakennustarkastaja
 • laatuinsinööri
 • laatupäällikkö.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »