Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus antaa sinulle monipuolisen perustan erityisesti suunnittelu- ja projektitehtäviin. Keskityt opinnoissasi joko automaatio- tai sähkötekniikkaan. Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Sähkötekniikan opinnoissa pureudutaan sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin.

Sähkö on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ei ole teollisuuden alaa tai elinkeinoa, jonka toiminta ja kehittyminen ei riippuisi sähköteknisistä ratkaisuista. Myös automaatiota on kaikkialla: autoissa, kotien lämmityksessä ja turvallisuusratkaisuissa sekä järjestelmissä, joilla varmistetaan puhtaan veden, energian ja ruuan saanti.

Tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

 • automaatiotekniikka
 • sähkötekniikka. 

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteinen. Valitset suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen vuoden aikana.

Automaatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet projektimuotoisesti toteutettavien, automaattisesti toimivien koneiden, laitteiden ja niistä koottujen järjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan. Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät.

Sähkötekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet turvallisten ja energiatehokkaiden sähköjärjestelmien suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin. Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota voit soveltaa älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa.

Tutkinnon suoritettuasi tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • sähkösuunnittelija
 • sähköinsinööri 
 • projektipäällikkö
 • projekti-insinööri
 • kehitysinsinööri
 • automaatiosuunnittelija
 • laatuinsinööri 
 • huoltopäällikkö 
 • sähkötöiden johtaja 
 • prosessitekniikan insinööri 
 • kunnossapitoinsinööri.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Jokainen työpäivä opettaa uutta

Projekti-insinöörinä työskentelevän Markus Alardtin työpäivät sisältävät tasapainoisesti niin kentällä kuin tietokoneella…