Insinööri (AMK), talotekniikka

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palvelujen, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Meillä opinnot suuntautuvat LVI-tekniikkaan. LVI eli lämpö, vesi ja ilma ovat aina osa rakentamista sekä rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa.


Talotekniikan opinnoissasi keskityt niin yksityishenkilölle kuin yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ja merkittäviin aiheisiin: 

  • sisäilmasto
  • ilmastointi- ja lämmitystekniikka
  • jäähdytystekniikka
  • vesihuolto
  • kiinteistöautomaatio
  • LVI-suunnitteluprojektit. 

Opintojen aikana työskentelet Oamkin omissa laboratorioissa ja testaat alaan liittyviä laitteita ja ilmiöitä.

Tutkinnon suoritettuasi hallitset rakennusten tekniset järjestelmät. Osaat soveltaa ympäristöystävällistä ja energiatehokasta teknologiaa terveellisen ja viihtyisän asuin- ja työympäristön suunnittelussa ja käytössä. Hallitset alalla käytössä olevat tyypilliset ohjelmistot ja sovellukset. Pärjäät työelämän kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaativissa tilanteissa.

Koska järjestelmät kehittyvät, korjausrakentamisen määrä kasvaa ja energiankulutuksen ja energiatehokkuuden vaatimukset tiukentuvat, riittää LVI-alalla töitä. Suurta osaa töistä ei voi viedä ulkomaille, joten töitä riittää myös Suomessa. Koulutus antaa valmiudet toimia suunnittelu-, projektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä LVIA-alalla.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Hyvällä tiimityöllä voittoon

Kuusi tehtävää ja aikaa 40 minuuttia yhden tekemiseen. Insinööreiksi opiskelevat Anssi Heikkinen, Topias Rantala, Matti Sivula…