Insinööri (AMK), talotekniikka

Talotekniikan koulutuksessa keskitytään kiinteistöjen LVI-tekniikkaan: lämpö, vesi ja ilma. Ilmastonmuutos ja lisääntyvä rakennusten energiantarve ovat ongelmia, joihin LVI-alan ammattilaiset rakentavat ratkaisuja. Automaatio ja IoT (Internet of Things) tulevat näkymään erityisesti taloteknisissä järjestelmissä.

Talotekniikan koulutus

 

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat toteuttaa terveellisiä ja viihtyisiä asuin- ja työympäristöjä ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan teknologian keinoin. Opinnoissa keskityt sisäilmasto-, ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan sekä vesihuoltoon ja kiinteistöautomaatioon.

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat

 • sisäilmaston hallinta: sisäilmastotavoitteet, lämpö- ja ääniolojen sekä ilman puhtauden ja kosteuden arviointi
 • rakennuksen lämmitystehon ja -energian tarpeen selvittäminen
 • rakennusten energian käytön ympäristövaikutuksien selvittäminen
 • LVIA-järjestelmien mitoitus- ja valinta, teknis-taloudelliset lähtökohdat, virtaus- ja lämmönsiirtotekniset sekä automaatiotekniikan perusteet 
 • LVIA-järjestelmien suunnittelu: talotekniikan suunnittelua ohjaavat viranomaissäädökset sekä muut ohjeet ja suositukset, CAD-pohjaiset suunnitteluohjelmistot 
 • LVI-järjestelmien toteutus: talotekniikkaurakointia ohjaavat viranomaissäännökset sekä yleiset laatuvaatimukset, talotekniikkatyömaan työnjohtotehtävät, tarjous- ja sopimusprosessit sekä käyttöönotto- ja vastaanottomenetelmät 
 • käyttö- ja ylläpito-osaaminen: taloteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, ylläpidon ja huollon vaiku-tukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

Kaikkiin ammattiaineisiin sisältyy sekä teoriapohjan antavia luento- ja harjoitustöitä sisältäviä opintojaksoja että projektiopintoina suoritettavia suunnittelu- ja toteuttamistehtäviä. Opinnäytetyön teet tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Koulutus antaa valmiudet toimia:

 • suunnittelu-, projektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä
 • kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä
 • tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä
 • asiantuntija- ja opetustehtävissä LVIA-alalla.

Opintoihin sisältyvät LVI-suunnittelun projektiopinnot antavat hyvät valmiudet toimia LVI-suunnittelijan sekä urakoinnissa LVI-projektinhoitajan tehtävissä.

 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Hyvällä tiimityöllä voittoon

Kuusi tehtävää ja aikaa 40 minuuttia yhden tekemiseen. Insinööreiksi opiskelevat Anssi Heikkinen, Topias Rantala, Matti Sivula…