Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Opiskele käytännönläheisesti kehittyvän ja kansainvälisen tietoteknologia-alan asiantuntijaksi. Osan opinnoista teet alan yrityksissä, jolloin saat arvokasta työkokemusta jo opiskeluidesi aikana.

Tietoteknologian asiantuntijaksi

Tietotekniikkaa tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla ammattialoilla, ja osaajien tarve kasvaa koko ajan. Tietotekniikan insinööri osaat suunnitella ja toteuttaa elektronisia laitteita tai erilaisia ohjelmistoratkaisuja.

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

  • laite- ja tuotesuunnittelu
  • ohjelmistokehitys.

Suuntautumisvaihtoehto valitaan heti opintojen alussa ja niiden toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Tammikuussa 2019 alkavassa koulutuksessa on yksi suuntautumisvaihtoehto:

  • ohjelmistokehitys

Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskelet mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissasi keskityt elektroniikkaan, tietoliikenteeseen, painettuun elektroniikkaan sekä laiteläheiseen ohjelmointiin.

Ohjelmistokehityksessä opiskelet työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella pelien kehittämistä.

Insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaamisen lisäksi myös luonnontieteiden (matematiikka ja fysiikka), viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opinnoista saat valmiudet myös näihin asioihin.

Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä. Heti ensimmäisten viikkojen aikana opiskelet teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen vuoden ajan. Kolmannen vuoden keväällä pääset alueen yrityksiin tai hankkeisiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Projektin aikana sinua auttavat yrityksen ja Oamkin ohjaajat yhdessä. Projekteissa opiskelet tekemällä esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä. Opiskelet pääsääntöisesti samassa ryhmässä koko neljän vuoden ajan. Opiskelusi tapahtuu päivätoteutuksena, josta osa voi olla verkko-opetusta. Opiskelusta suuri osa tehdään ryhmätöinä, mutta menestyminen vaatii sinulta myös omatoimista opiskelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Osan opinnoista voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Valmistumisen jälkeen sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot toimia suunnittelijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijatehtävissä nopeasti kehittyvillä ja kansainvälisillä tietoteknologian aloilla.

Valmistumisen jälkeisiä ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • atk-asiantuntija
  • laitesuunnittelija
  • elektroniikkainsinööri
  • testaussuunnittelija.

Kokemuksen karttuessa ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi:

  • tietohallintopäällikkö 
  • järjestelmäpäällikkö
  • projektipäällikkö. 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika muuntokoulutus

7.–31.5.2018

Valintaperusteet »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

5.–19.9.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Ainutlaatuista tietotekniikan työelämäyhteistyötä

Tietotekniikan ja Degree Programme in Inoformation Technology -koulutustemme opiskelijat opiskelevat alaa noin 2,5 vuotta, jonka jälkeen he voivat suorittaa loput opinnoistaan yrityksissä.
Artikkelikuva

Tietotekniikan insinööriopiskelijat kertovat alastaan

Millaista opiskelu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa on? Tulevat insinöörit Panu Paakkari, Atte Paitsola ja Toni Saario…