Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Opiskele käytännönläheisesti kehittyvän ja kansainvälisen tietoteknologia-alan asiantuntijaksi. Osan opinnoista teet alan yrityksissä, jolloin saat arvokasta työkokemusta jo opiskeluidesi aikana.

Tietotekniikkaa tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla ammattialoilla, osaajien tarve kasvaa koko ajan Suomessa sekä maailmalla. Tietotekniikan insinöörinä osaat suunnitella ja toteuttaa elektronisia laitteita tai erilaisia ohjelmistoratkaisuja.

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

  • laite- ja tuotesuunnittelu
  • ohjelmistokehitys.

Suuntautumisvaihtoehto valitaan heti opintojen alussa ja niiden toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskelet mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissasi keskityt elektroniikkaan, tietoliikenteeseen, painettuun elektroniikkaan sekä laiteläheiseen ohjelmointiin.

Ohjelmistokehityksessä opiskelet työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella pelien kehittämistä.

Valmiina insinöörinä sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot toimia suunnittelijana, ohjelmoijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijatehtävissä nopeasti kehittyvillä ja kansainvälisillä elektroniikka- ja tietoteollisuusaloilla.

Valmistumisen jälkeen ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi:

  • tiiminvetäjä
  • ohjelmistosuunnittelija
  • elektroniikkainsinööri
  • tietotekniikkainsinööri
  • testaussuunnittelija. 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Ainutlaatuista tietotekniikan työelämäyhteistyötä

Tietotekniikan ja Degree Programme in Inoformation Technology -koulutustemme opiskelijat opiskelevat alaa noin 2,5 vuotta, jonka jälkeen he voivat suorittaa loput opinnoistaan yrityksissä.
Artikkelikuva

Tietotekniikan insinööriopiskelijat kertovat alastaan

Millaista opiskelu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa on? Tulevat insinöörit Panu Paakkari, Atte Paitsola ja Toni Saario…