Kätilö (AMK)

Kätilöt hoitavat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia. Kätilöt vastaavat myös terveen vastasyntyneen hoidosta. Lisäksi työhön kuuluu seksuaalineuvonta sekä perhesuunnitteluun liittyvä ohjaus. Pohjois-Suomessa kätilötyön erityishaasteita ovat monisynnyttäjät ja pitkät välimatkat, jotka tuovat haasteita synnyttäjän terveydentilan arviointiin.

Hoitotyön koulutus

Kätilönä olet asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla; hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään. Kätilönä vastaat itsenäisesti normaalin raskauden ja synnytyksen aikaisesta hoidosta sekä syntymän jälkeisenä aikana lisäksi terveen vastasyntyneen hyvinvoinnista. Kätilönä osaat tukea ja ohjata perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja synnytykseen valmistautumisessa. Lisäksi keskeistä osaamistasi ovat varhaiseen vuorovaikutukseen ja imetysohjaukseen liittyvät asiat. Kätilönä osaat tunnistaa tehostettua seurantaa vaativat tai muuten poikkeavat tilanteet, ja pystyt toimimaan myös osana moniammatillista tiimiä tilanteen niin vaatiessa. 

Kätilönä olet myös naisten terveyden ja naistentautien hoitotyön asiantuntija. Osaat hoitaa ja ohjata eri-ikäisiä naistentauteja sairastavia potilaita. Pystyt tekemään näyttöön perustuvia, eettisesti päteviä päätöksiä ja toimintasi on ammatillista. Työhösi kuuluvat myös seksuaalineuvonta sekä perhesuunnitteluun liittyvä ohjaus ja hoito. 

Pohjois-Suomessa kätilötyön erityishaasteita ovat mm. monisynnyttäjät ja pitkät välimatkat, jotka tuovat haasteita synnyttäjän terveydentilan arviointiin. Maahanmuuttajien ja ikääntyvien naisten hoitoon liittyvät terveyden edistämisen haasteet tuovat omaa vaativuutta kätilön ammattiosaamiseen. 

Kätilöksi opiskellessasi saat sekä sairaanhoitajan että kätilön tutkinnon. Sairaanhoitajaopintojen keskeisiä sisältöalueita ovat sairaanhoitotyön perus- ja soveltava osaaminen kuten hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö eri toimintaympäristöissä. Kätilöopinnot perustuvat monitieteelliseen tietoon, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. 

Niin kätilön kuin sairaanhoitajan työn osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen. Lisäksi turvallinen lääkehoito on tärkeä osaamisalue. 

Kätilötyön suuntaavissa opinnoissa korostuvat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät osaamiskokonaisuudet mm. raskauden ja synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan vasta-syntyneen kätilötyö sekä eri-ikäisten naisten kätilötyö. Opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia ja ohjattua harjoittelua eri puolilla Suomea. 

Valmistumisen jälkeen voit sijoittua kätilö- ja hoitotyön tehtäviin perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon julkiselle tai yksityiselle sektorille sekä erilaisiin järjestöihin. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee esimerkiksi raskaana olevien osastolla, äitiyspoliklinikalla, synnytyssalissa, synnytysvuodeosastolla, naistentautien poliklinikalla ja osastolla sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa. Kätilönä voit työskennellä myös yrittäjänä.

Sairaanhoitajasta kätilöksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen kätilö (AMK):ksi? Meillä ei ole alkamassa vuonna 2018 kätilökoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus).

Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Laajuus ja kesto

270 op

4,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »