Kätilö (AMK)

Kätilöt hoitavat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia. Kätilöt vastaavat myös terveen vastasyntyneen hoidosta. Lisäksi työhön kuuluu seksuaalineuvonta sekä perhesuunnitteluun liittyvä ohjaus. Pohjois-Suomessa kätilötyön erityishaasteita ovat monisynnyttäjät ja pitkät välimatkat, jotka tuovat haasteita synnyttäjän terveydentilan arviointiin.

Kätilönä

 • olet asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla 
 • hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään 
 • vastaat itsenäisesti normaalin raskauden ja synnytyksen aikaisesta hoidosta sekä syntymän jälkeisenä aikana lisäksi terveen vastasyntyneen ja perheen hyvinvoinnista 
 • osaat tukea ja ohjata perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja synnytykseen valmistautumisessa 
 • osaamistasi ovat varhaiseen vuorovaikutukseen ja imetysohjaukseen liittyvät asiat 
 • olet naisten terveyden ja naistentautien hoitotyön asiantuntija; osaat ohjata ja hoitaa eri-ikäisiä naisia heidän terveyteensä liittyvissä tarpeissa 
 • osaat tunnistaa tehostettua seurantaa vaativat tai muuten poikkeavat tilanteet ja pystyt toimimaan myös osana moniammatillista tiimiä tilanteen niin edellyttäessä 
 • työhösi kuuluu myös seksuaalineuvonta sekä perhesuunnitteluun ja lapsettomuuteen liittyvä ohjaus ja hoito 
 • osaat kehittää kätilö- ja hoitotyön lisäksi myös omaa toimintaasi. 

Kätilönä sinulta edellytetään vastuullisuutta, kykyä ennakointiin ja itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Niin kätilön kuin sairaanhoitajan työn osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen. Turvallinen lääkehoito on tärkeä osaamisalueesi. Kätilönä osaat työskennellä moniammatillisesti muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Valmistumisesi jälkeen voit työskennellä kätilö- ja hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, julkisella tai yksityisellä sektorilla sekä erilaisissa projekti- ja tutkimustehtävissä. Työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi:

 • äitiyspoliklinikat ja raskaana olevien osastot 
 • synnytysosastot
 • synnyttäneiden vuodeosastot
 • naistentautien poliklinikat ja osastot
 • lapsettomuusyksiköt 
 • äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat 
 • erilaiset järjestöt
 • työskentely itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Laajuus ja kesto

270 op

4,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »