markus2.png

#luotaitseesi-kampanjamme rohkaisee 

Oamkin opiskelijarekytoinnin markkinointikampanjan teema on #luotaitseesi. Kampanjan tarkoituksena on rohkaista nuoria olemaan oma itsensä ja tekemään valintoja elämässään. Oamk tarjoaa laadukkaan koulutuksen ja tutkintoja eri aloilta, mutta elämässä tarvitaan muutakin – ilman sydämen sivistystä ja rohkeutta ei pärjää.

Kampanjamme suurin inspiraatio, Markus Kuotesaho, on tottunut pitkiin katseisiin. Hän on saanut niitä osakseen jo lähes kaksikymmentä vuotta, joten nahka on ehtinyt parkkiintua moneen otteeseen. Siikajokinen romunkerääjä Markus on monelle tuttu YLE Perjantain videoista. Markuksen lisäksi kuvissa esiintyvät opiskelijalähettiläämme. Kampanja on tehty yhteistyössä hailuotolaisen valokuvaaja Aki Roukalan kanssa. 

Kampanjaan päädyttiin, sillä Oamk ei viestinnässään erotu muista korkeakouluista (Taloustutkimus, korkeakoulujen imago 2017). Ilmeeltään korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin kuvamaailma on lähes poikkeuksetta samanlaista. Kampanjan tehtävänä ei ole yksinomaan kertoa laadukkaasta opetuksestamme, vaan arvoista sen takana. Hashtag #luotaitseesi pyrkii kannustamaan nuoria, jotka eivät tutkimusten mukaan luota omiin kykyihinsä (TATin Kun koulu loppuu 2017 -raportti). Kampanja huomioi myös sen, että nuorten ihmisten pahoinvointi ja yhteiskunnan heihin kohdistamat paineet ovat kasvaneet. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan (YTHS, 2016) psyykkisiä vaikeuksia oli 30 % vastanneista opiskelijoista. Yleisimmiksi ongelmiksi tutkimus mainitsee ylirasituksen, itsensä kokemisen onnettomaksi ja masentuneeksi sekä valvomisen huolien takia.

Markus edustaa ihmistä, joka on rohkeasti oma itsensä. #luotaitseesi-kampanja on meille tärkeä arvovalinta, jonka viesti on sekä ajankohtainen että inhimillinen. Haluamme välittää korkeakouluna viestiä siitä, että meille ovat tervetulleita opiskelemaan aivan kaikenlaiset ihmiset taustaan ja identiteettiin katsomatta. 

Tiedostamme, että kampanja herättää ihmisissä erilaisia tunnereaktioita. Uskomme kuitenkin, että kampanjan ytimessä oleva yhdenvertaisuuden viesti puhuttelee ja koskettaa niitä nuoria aikuisia, jotka jahtaavat unelmiaan ja etsivät paikkaansa tässä maailmassa.

Kalevan juttu Oamkin #luotaitseesi-kampanjasta ja Markuksesta on luettavissa täällä. 

Markus on käynyt tutustumassa Oamkin eri koulutusaloihin. Katso kaikki Markuksen videot täällä. Olemme myös kuvanneet uusia videoita tutkinto-ohjelmistamme, joissa tutustutaan harjoitteluun, opinnäytetyön tekemiseen ja Oamkissa opiskeluun.