Optometristi (AMK)

Optometristit ovat näönhuollon asiantuntijoita, joiden ammattinimike on optikko. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan näöntutkimusta, silmäsairauksien tunnistamista sekä silmä- ja piilolasien määräämiseen, sovitukseen sekä valmistukseen liittyviä opintoja. Optikon työ vaatii tarkkuutta ja kädentaitoja. Optometristiksi voi opiskella Oamk on toinen kahdesta ammattikorkeakoulusta, joissa voi opiskella optometriaa.

Optometrian koulutus

 

Optometristin (AMK) tuottamiin palveluihin kuuluvat silmän taittovoiman määrittäminen, optisten apuvälineiden määrääminen ja silmäsairauksien tunnistaminen. Optometristi valitsee asiakkaalle näönkorjausratkaisun, määrää, valmistaa ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä muut optiset apuvälineet. Optometristi ohjaa asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Optometristi toimii itsenäisenä näkemisen ja näönhuollon asiantuntijana sekä työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehitettäessä ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden parantamiseksi. 

Optometristin asiantuntijuus perustuu näköjärjestelmän, näkökyvyn sekä silmäsairauksien tuntemiseen. Lisäksi tarvitaan näön tutkimisen ja silmien terveydentilan arvioinnin menetelmien osaamista. Ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille. 

Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiakastyön harjoituksia koululla ja käytännön ohjattuna harjoitteluna optikkoliikkeissä. Koulutukseen sisältyy työelämäyhteyksiä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita. Lisäksi sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Optometristin työssä tarvitset hyviä ihmissuhdetaitoja, monipuolisia kädentaitoja sekä laajaa tietoperustaa. Ohjaus ja neuvonta liittyvät lähes kaikkiin työtehtäviisi. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä, koska asiakkaita palvellaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Optometristina työskentelet lähinnä yksityisen terveydenhuollon näön tutkimisen ja erilaisten näkötilanteiden tarpeet tuntevana asiantuntijana. Voit työskennellä myös työterveyshuollossa, keskussairaalassa tai muissa asiantuntijatehtävissä. 

Optometristin (AMK) tutkinnon suoritettuasi työskentelet näönhuollon asiantuntijana, optikkona, esimerkiksi: 

  • yksityisessä terveydenhuollossa
  • työterveyshuollossa
  • keskussairaaloissa
  • optikkoliikkeissä
  • yrittäjinä
  • muissa asiantuntijatehtävissä.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Optometristiksi haetaan monella eri taustalla

Optometriaa opiskeleva Anniina Pyhäluoto on aiemmalta koulutukseltaan lähihoitaja. Hän kertoo, että opiskelijoiden joukosta…