Optometristi (AMK)

Optometristit ovat näönhuollon asiantuntijoita, joiden ammattinimike on optikko. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan näöntutkimusta, silmäsairauksien tunnistamista sekä silmä- ja piilolasien määräämiseen, sovitukseen sekä valmistukseen liittyviä opintoja. Optikon työ vaatii tarkkuutta ja kädentaitoja. 

 

Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen. Lisäksi opiskelet näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmiä. 

Optometristin ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille. Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiaskastyön harjoituksia koululla sekä käytännön ohjattua harjoittelua optikkoliikkeissä. Moniammatillista yhteistyötä harjoittelet mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa sekä työelämäharjoitteluissa.

Optometristina valitset asiakkaalle näönkorjausratkaisun, määräät, valmistat ja sovitat silmä- ja piilolasit sekä muut optiset apuvälineet. Optometristina ohjaat asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi työskentelet yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehitettäessä ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden parantamiseksi.

Optometristina työskentelet lähinnä yksityisen terveydenhuollon näön tutkimisen ja erilaisten näkötilanteiden tarpeet tuntevana asiantuntijana. Voit työskennellä myös työterveyshuollossa, keskussairaalassa tai muissa asiantuntijatehtävissä. Optometristina osallistut myös ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon. Optometristin työssä tarvitset hyviä ihmissuhdetaitoja, monipuolisia kädentaitoja sekä laajaa tietoperustaa. Ohjaus ja neuvonta liittyvät lähes kaikkiin työtehtäviisi. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä, koska asiakkaita palvellaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Optometristin (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä optometristina/optikkona esimerkiksi:

  • yksityisessä terveydenhuollossa
  • optikkoliikkeessä
  • yksityisillä silmäklinikoilla
  • työterveyshuollossa
  • keskussairaalassa
  • yrittäjänä
  • muissa asiantuntijatehtävissä.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Optometristiksi haetaan monella eri taustalla

Optometriaa opiskeleva Anniina Pyhäluoto on aiemmalta koulutukseltaan lähihoitaja. Hän kertoo, että opiskelijoiden joukosta…