Rakennusarkkitehti (AMK)

Haluatko yhdistää luovuuden ja teknillisen osaamisen? Rakennusarkkitehtikoulutuksen yksi keskeisimmistä osa-alueista on rakentamisen tietomallintaminen ja visualisointi. Koulutus antaa sinulle vahvan osaamisen erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun.

Rakennusarkkitehtikoulutus antaa sinulle vahvan osaamisen pohjoisen alueen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään niin harjoitus-, projekti- kuin opinnäytetöiden kautta. Opettajamme toimivat tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Koulutuksen painopisteitä ovat pientalosuunnittelu, maatalousrakentaminen, korjausrakentaminen, pienimuotoinen teollisuustuotanto, mallintaminen ja asiakaspalvelu.

Keskeisiä osa-alueita ovat:

 • rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja käyttökelpoisuus
 • rakentamisen tietomallintaminen (BIM) ja visualisointi
 • korjausrakentaminen
 • kiinteistöjen ylläpito
 • elinkaariajattelu
 • materiaali- ja energiatehokkuus
 • rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit.

Valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi saat myös kelpoisuuden asetuksen mukaisiin A-luokan rakennussuunnittelijan tehtäviin.

Vastavalmistuneena voit toimia

 • arkkitehtitoimistossa nuorempana suunnittelijana
 • rakennusliikkeen omassa tuotannossa rakennussuunnitelmamuutosten laatijana
 • pientaloteollisuudessa rakennussuunnittelijana
 • pientalojen rakennussuunnittelijana
 • visualisointitehtävissä suunnittelutoimistossa
 • rakennusmateriaalien ja pientalojen kaupassa.

Kokemuksen kartuttua voit toimia

 • arkkitehtitoimistossa suunnittelijana
 • rakennusliikkeen omassa tuotannossa suunnittelussa ja sen ohjauksessa
 • pientaloteollisuuden vastuullisena rakennussuunnittelijana
 • pientalojen pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana
 • korjausrakentamisen pääsuunnittelijana asuinkerrostalojen teknisissä korjauksissa
 • rakennusmateriaalien tuotekehityksessä
 • pääsuunnittelijana pätevöidyttyäsi normaaleissa rakennushankkeissa
 • rakennuttamistehtävissä
 • viranomaistehtävissä
 • opetustehtävissä
 • kiinteistönhallinnan ja kiinteistöliiketoiminnan tehtävissä
 • itsenäisenä yrittäjänä rakennussuunnittelussa ja eri rakentamisen toimialoilla.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »