Rakennusmestari (AMK)

Kouluttaudu rakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestarin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Rakennusalan työnjohdon koulutus

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakennusalan työnjohdon ja työmaatekniikan ammattilaisia, joilla on valmiudet kehittyä vaativiin vastaavan työnjohtajan tehtäviin.

Saat valmiudet talon- ja infrarakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan.

Koulutuksen jälkeen voit toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Keskeisiä tehtäviäsi ovat rakennustyömaiden tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävät sekä rakennusprojektien hallinta. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • rakennusmestari
  • työnjohtaja
  • talonrakennushankkeen työnjohtaja
  • infrarakennushankkeen työnjohtaja
  • suunnitteluteknikko
  • tarkastusteknikko.

Rakennusmestari (AMK) -muuntokoulutus (erillishaku 4.-18.4.2018)

Tavoitteena on kouluttaa AMK-rakennusmestareita, jotka voivat toimia työnjohtotehtävissä monipuolisissa rakennushankkeissa ja turvata Pohjois-Suomen rakennushankkeisiin riittävästi koulutettua työvoimaa työmaan  johtotehtäviin. Koulutus mahdollistaa DI-tutkinnon, amk-insinööritutkinnon tai vastaavan opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneiden uudelleen kouluttautumisen rakennusalalle ja siten työllistymisen rakennusalan työnjohtotehtäviin. Opiskelijoiden monipuolista taustaa voidaan hyödyntää monipuolisesti myös rakentamisen työmaatoimintojen kehittämisessä. Koulutus antaa valmiudet toimia rakennustyömaalla esimiestehtävissä. Koulutus antaa talonrakennustyömaiden vastaavan työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot kaikissa vaativuusluokissa sekä erityisalojen vastaavan työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot betoni-, puu-, teräs- sekä pohjarakentamisessa.

Koulutuksen tavoitteena on rakennusmestari-amk-tutkinto, joka antaa pätevyyksiin tarvittavan teoreettisen osaamisperustan vastaavan työnjohtajan pätevyyteen kaikissa vaativuusluokissa sekä erityisalojen vastaavan työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot betoni-, puu-, teräs- sekä pohjarakentamisessa. Varsinaiset pätevyydet haetaan erillisiltä pätevyydentoteamisorganisaatioilta ja pätevyyksiin tarvitaan myös työkokokemusta.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika muuntokoulutus

4.–18.4.2018

Valintaperusteet »

Yhteystiedot »

Muuntokoulutus

Oamkissa alkaa ensimmäistä kertaa rakennusmestareiden muuntokoulutus. Tavoitteena on helpottaa rakennusalan kasvavaa työvoimatarvetta. Hakuaika on 4.–18.4. Lue lisää.

Artikkelikuva

Kokemuksella kohti uutta ammattia

Niko Jurvelinin kahdenkymmenen vuoden rakennusalan työskentely päättyi terveyden pettämiseen, mutta onnekseen hän löysi…