Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

Sairaanhoitajana tarvitset suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Syventävien opintojen avulla voit suunnata osaamistasi hoitotyön eri alueille. Valmistuttuasi sinua odottavat monipuoliset työtehtävät.

Sairaanhoitajana teet työtä ihmisten hyväksi itsenäisesti ja erilaisissa tiimeissä. Vastaat asiakkaiden hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Työ on hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisemistä ja kuntoutusta. Tärkeä vastuualueesi on potilasturvallisuus.

Sairaanhoitajana suunnittelet ja koordinoit hoitoa, teet päätöksiä, hoitotoimenpiteitä ja seuraat hoidon vaikuttavuutta, sekä huolehdit osaltasi lääkärin antamien hoito-ohjeiden toteuttamisesta. Potilaiden ja omaisten ohjaus ja neuvonta ovat oleellinen osa työtäsi, samoin eri alojen opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden ohjaus.

Hyvät ihmissuhdetaidot ja tilannetaju ovat perusedellytys sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilökunnan tai omaisten kanssa. Työ sairaanhoitajana on ihmisläheistä ja monipuolista. Kohtaat myös vaikeita tilanteita. Äkilliset muutokset potilaiden tilassa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pitkäaikaisissa hoitosuhteissa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Sairaanhoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan mm. terveyspalvelujärjestelmän ja hoito- ja viestintäteknologian kehityksen myötä. Laaja tietoperusta, päätöksenteko- ja organisointitaidot sekä jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä.

Sairaanhoitajaopintojen ensimmäisen vuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös toimia tilanteissa, joissa tarvitaan välitöntä apua. Toisen vuoden opinnoissa opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmannen vuoden opinnoissa opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä ja johtamista sekä osoitat osaamisesi ennen syventävien opintojen alkua.

Syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun olet suorittanut opintoja noin 140 op. Voit hyödyntää sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa:

  • akuutti- ja kiireetön avohoitotyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • lasten, nuorten ja perheen hoitotyö 
  • mielenterveys- ja päihdehoitotyö 
  • perioperatiivinen hoitotyö
  • sisätautien ja kirurginen hoitotyö 
  • tehohoitotyö
  • palliatiivinen ja saattohoitotyö 
  • patient safety for future healthcare professionals.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Oulaisten kampus
Kuntotie 2
86300 Oulainen

Hakuaika monimuotototeutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Ryhmähenki on kunnossa

Viimeistä vuottaan sairaanhoitajaksi opiskeleva Aatu Kaan valitsi Oulaisten kampuksen, koska se oli vielä pari vuotta sitten…