Sairaanhoitaja (AMK), Oulu

Kiinnostaako sairaanhoitajan työ? Sairaanhoitajan monipuolisiin työtehtäviin kuuluu hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisemistä ja kuntoutusta. Syventävien opintojen avulla voit suunnata osaamistasi hoitotyön eri alueille.

Hoitotyön koulutus

Sairaanhoitajana vastaat potilaiden/asiakkaiden hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Työ on hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisemistä ja kuntoutusta. Tärkeä vastuualueesi on potilasturvallisuus. Sairaanhoitajana suunnittelet ja koordinoit hoitoa, teet hoitotoimenpiteitä ja seuraat hoidon vaikuttavuutta, sekä huolehdit osaltasi lääkärin antamien hoito-ohjeiden toteuttamisesta. 

Sairaanhoitajan ammatillinen päätöksenteko ja toiminta perustuu tutkittuun tietoon tai muuhun luotettavaan näyttöön. Potilaiden ja omaisten ohjaus ja neuvonta ovat oleellinen osa työtäsi, samoin eri alojen opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden ohjaus. Voit myös toimia hoitotiimien johtajana tai vastaavana hoitajana. 

Hyvät ihmissuhdetaidot ja tilannetaju ovat perusedellytys sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilökunnan tai omaisten kanssa. Työ sairaanhoitajana on ihmisläheistä ja monipuolista. Kohtaat myös vaikeita tilanteita. Äkilliset muutokset potilaiden tilassa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pitkäaikaisissa hoitosuhteissa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Sairaanhoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan mm. terveyspalvelujärjestelmän ja hoito- ja viestintäteknologian kehityksen myötä. Laaja tietoperusta, päätöksenteko- ja organisointitaidot sekä jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä.

Sairaanhoitajaopinnot edellyttävät sinulta suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö kodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. 

Syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun olet suorittanut hoitotyön perus- ja ammattiopintoja noin 140 opintopistettä. Sinulla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistasi hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa. Valittavia vaihtoehtoja on useita, mm.: 

 • akuutti ja kiireetön avohoitotyö
 • gerontologinen hoitotyö
 • lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyö
 • perioperatiivinen hoitotyö
 • sisätauti-kirurginen hoitotyö
 • tehohoitotyö
 • digitalisaatio ja teknologia hoitotyössä. 

Syventävien opintojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. 

Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study groupeissa ja itsenäisesti opiskellen. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Sairaanhoitajana voit työskennellä muun muassa:

 • vastaanotoilla
 • poliklinikoilla
 • vuodeosastoilla
 • teho- ja leikkausosastoilla
 • hoitokodeissa
 • kotisairaanhoidossa
 • projekti- ja tutkimustehtävissä
 • yrittäjänä.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

5.–19.9.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »