Sosionomi (AMK)

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa? Sosionomit työskentelevät ihmisten arkielämän tukijoina ja hyvinvoinnin kehittäjinä. Ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä.

Sosionomiopinnot kiinnostavat sinua, joka haluat tehdä työtä ihmisten parissa. Koulutuksen tavoitteena on, että kehityt asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi. Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, esimerkiksi:

 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • mielenterveystyö
 • nuorisotyö
 • päihdetyö
 • vammaistyö
 • vanhustyö
 • varhaiskasvatus. 

Sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia. 

Valmistuttuasi voit sijoittua työelämässä seuraaviin tehtäviin:

 • sosiaaliohjaaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja*
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • järjestötyöntekijä
 • järjestösihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • palveluohjaaja 
 • päivätoiminnanohjaaja
 • muistikuntoutusohjaaja
 • ohjaaja tai vastaava ohjaaja lasten- tai nuorisokodissa, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä 
 • projektityöntekijä tai -päällikkö 
 • urasuunnittelija 
 • sosiaalipalveluja tuottavana yrittäjä.

  *) Ennen 1.9.2019 ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittanut ja 31.7.2023 mennessä valmistunut sosionomi, joka on suorittanut 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja, saa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. 31.7.2023 jälkeen valmistuneet saavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet

Elina Stenberg suosittelee sosionomiksi opiskelua, sillä ala tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia.