Suuhygienisti (AMK)

Suuhygienisti edistää suun terveyttä sekä hoitaa ja ehkäisee suu- ja hammassairauksia. Suuhygienistin tehtäviin sisältyvät muun muassa suun terveystarkastukset, hammas- ja suusairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä esteettinen hammashoito. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kanssa.

Suun terveydenhuollon koulutus

 

Suuhygienistina saat valmiudet asiakaslähtöiseen terveyden edistämiseen, osaat soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön suun terveydenhoitotyössä. Osaat tehdä vastuualueesi suun terveystarkastukset ja hoitotoimenpiteet sekä soveltaa hammas- ja suun sairauksien ehkäisymenetelmiä potilaan hoidossa. Lisäksi osaat toimia suun terveydenhoidon ensiaputilanteissa ja sovellat vastuualueesi lääkehuollon periaatteita työssäsi. 

Suun terveydenhoitotyö sisältää suun terveystarkastuksen ja sen perusteella laaditaan hoitosuunnitelma. Hoidon toteutus tehdään hoitosuunnitelman perusteella. Hoitojakson päätteeksi arvioidaan hoitotulos ja sovitaan ylläpitohoidosta. Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais- ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksissa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä. 

Suuhygienistinä voit työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkäriasemalla sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Voit toimia myös yrittäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »