Suuhygienisti (AMK)

Suuhygienisti edistää suun terveyttä sekä hoitaa ja ehkäisee suu- ja hammassairauksia. Suuhygienistin tehtäviin sisältyvät muun muassa suun terveystarkastukset, hammas- ja suusairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä esteettinen hammashoito. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kanssa.

 

Suuhygienistina saat valmiudet asiakaslähtöiseen terveyden edistämiseen ja osaat soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön suun terveydenhoitotyössä. Osaat tehdä vastuualueesi suun terveystarkastukset ja sovellat hammas- ja suun sairauksien ehkäisymenetelmiä potilaan hoidossa.

Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus, fluorikäsittely sekä röntgenkuvien ottaminen hampaista. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Lisäksi suuhygienisti osaa toimia suun terveydenhoidon ensiaputilanteissa ja soveltaa vastuualueensa lääkehuollon periaatteita työssään. 

Terveyden edistämiseen sisältyvää ohjausta ja neuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksissa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä. Suuhygienistillä on valmiudet toimia myös lähiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toimintatavoista.

Suuhygienistinä voit työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkäriasemalla sekä myynti- ja markkinointitehtävässä. Voit toimia myös yrittäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »