Tanssinopettaja (AMK)

Onko tanssi intohimosi? Tanssinopettajakoulutus on monipuolista sisältäen kansantanssia, paritanssia, showtanssia, balettia ja nykytanssia. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, jotka suoritettuasi osaat toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja kasvattajana.

Tanssinopettajan koulutus

 

Tanssinopettajakoulutuksessa opiskelet monipuolisesti sekä yksin, parin kanssa että ryhmässä tanssittavia tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja nykytanssi. Ammatillista kasvuasi tuetaan vuosittain päivitettävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. 

Opinnot rakentuvat seuraavista osaamiskokonaisuuksista: 

  • tanssinopettajuus ammattina 
  • tanssinopettajan työelämätaidot 
  • tanssi, kulttuuri ja hyvinvointi 
  • tanssi osana yhteiskuntaa 
  • tanssialan yrittäjyys ja projektiosaaminen 
  • tanssinopettaja kehittäjänä 
  • tanssinopettajan ammattitaidon soveltaminen. 

Opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelua sekä opinnäytetyöhön tähtääviä opintoja.

Ammattiopinnoissa kehität tanssitaitoasi eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamistasi kehität sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessasi voit rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voit toimia tanssijana, koreografina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. 

Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamistasi alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Voit laajentaa tanssintuntemustasi osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta.

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka liittyvät tanssinopettajan ammattiin. Omaat hyvän tanssitaidon ja osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä kehittää tanssinopetusta ja -oppimista. Tutkintoon sisältyvät 60 opistopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, jotka suoritettuasi osaat toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja kasvattajana. Tanssinopettajana (AMK) voit toimia erilaisissa tanssialan yrityksissä ja yhteisöissä tanssinopetus- ja kasvatustehtävissä.  

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Tanssi vei mukanaan

Helsingistä kotoisin oleva Sini Parkkinen vaihtoi 17-vuotiaana luistelun tanssiin. Lajinvaihdoksen myötä hän päätti muuttaa…

Artikkelikuva

Huonosti vartioitu tyttö rakentuu erilaisten tanssijoiden osaamisella

Huonosti vartioitu tyttö on koko perheen baletti, joka on rakkausteemansa takia kestänyt aikaa. Oamkin…