Tanssinopettaja (AMK)

Onko tanssi intohimosi? Tanssinopettajakoulutus on monipuolista sisältäen kansantanssia, paritanssia, showtanssia, balettia ja nykytanssia. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, jotka suoritettuasi osaat toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja kasvattajana.

Tanssinopettajana (AMK) osaat toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka liittyvät tanssinopettajan ammattiin. Omaat hyvän tanssitaidon ja osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä kehittää tanssinopetusta ja -oppimista. Omaat yritteliään asenteen työelämässä ja suhtaudut tanssialan yrittäjyyteen myönteisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Tanssinopettajakoulutuksessa opiskelet monipuolisesti sekä yksin, pareittain että ryhmän kanssa tanssittavia tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja nykytanssi. Ammatillista kasvuasi tuetaan vuosittain päivitettävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Osaamisprofiili rakentuu ohjatusti tutkinto-ohjelman opinnoissa ja työelämäyhteyksissä.

Opinnot rakentuvat seuraavista osaamiskokonaisuuksista:

  • tanssinopettajuus ammattina
  • tanssinopettajan työelämätaidot
  • tanssi, kulttuuri ja hyvinvointi
  • tanssi osana yhteiskuntaa
  • tanssialan yrittäjyys ja projektiosaaminen
  • tanssinopettaja kehittäjänä
  • tanssinopettajan ammattitaidon soveltaminen.

Ammattiopinnoissa kehität tanssitaitoasi eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamistasi kehität sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessasi voit rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voit toimia tanssijana, koreografina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamistasi alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Voit laajentaa tanssintuntemustasi osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta.

Tanssinopettaja (AMK) -tutkinnon suoritettuasi osaat toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja kasvattajana, sillä tutkinto sisältää 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot.

Seuraa meitä somessa

https://facebook.com/OamkDance
http://www.instagram.com/oamkdance

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Tanssi vei mukanaan

Helsingistä kotoisin oleva Sini Parkkinen vaihtoi 17-vuotiaana luistelun tanssiin. Lajinvaihdoksen myötä hän päätti muuttaa…

Artikkelikuva

Huonosti vartioitu tyttö rakentuu erilaisten tanssijoiden osaamisella

Huonosti vartioitu tyttö on koko perheen baletti, joka on rakkausteemansa takia kestänyt aikaa. Oamkin…