Terveydenhoitaja (AMK), Oulu

Terveydenhoitaja osaa edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen terveyttä sekä ehkäistä sairauksia. Työ edellyttää taitoa ja rohkeutta ottaa puheeksi asiakkaan terveyteen liittyvät asiat elämän eri vaiheissa. Terveydenhoitajat työskentelevät esimerkiksi kouluissa, kotihoidossa, sairaaloissa ja järjestöissä. Koulutus antaa myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran syksyn 2018 yhteishaussa ja
koulutus alkaa tammikuussa 2019.

Hoitotyön koulutus

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Tärkeitä osaamisalueita ovat sairaanhoitajan valmiuksien lisäksi terveyden edistäminen ja yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen ja yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Terveydenhoitaja työskentelee eri-ikäisten terveyden edistämiseksi vastaanotoilla, kotihoidossa, sairaaloissa, järjestöissä, projekteissa sekä sairaanhoitotyössä vastaanotoilla ja sairaaloissa.

Terveydenhoitaja osaa edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä osaa ehkäistä sairauksia. Hän osaa vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Työ edellyttää taitoa ja rohkeutta ottaa puheeksi asiakkaan terveyteen liittyvät asiat elämänkulun kaikissa vaiheissa. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus sekä kyky toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä.

Terveydenhoitajakoulutuksen sairaanhoitajan osaamisalueessa korostuu sairaanhoitotyön perusosaamien ja sairaanhoitotyön soveltava osaaminen (ks. sairaanhoitaja). Terveydenhoitajatyön syventävissä opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmäosaaminen, terveydenhoitajatyön eri osa-alueet ja terveydenhoitajatyön kehittäminen. 

Terveydenhoitaja (AMK) tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana, sillä terveydenhoitajakoulutus antaa myös EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden.

Terveydenhoitajia työskentelee terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tehtävissä hoitotyössä tai terveydenhoitotyössä sekä vastuuhoitajana.

Terveydenhoitaja tekee työtään esimerkiksi:

  • neuvoloissa
  • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
  • työterveyshuollossa
  • kotihoidossa
  • ikääntyneiden palveluissa
  • sairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidossa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. 

Sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen terveydenhoitaja (AMK):ksi? Meillä ei ole alkamassa vuonna 2018 terveydenhoitajakoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus).

Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea tutkintoon niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

5.–19.9.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Terveydenhoitajaopiskelijoiden vilkas Yrityskylä-harjoittelu

Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu opintokokonaisuus, joka keskittyy yhteiskunnan, työelämän ja…

Artikkelikuva

Terveydenhoitajaksi monimuotokoulutuksella

Terveydenhoitajan työssä vaaditaan taitoa työskennellä itsenäisesti ja suunnitella oman työn sisältöä. Jatkossa Oamkista…