Terveydenhoitaja (AMK), Oulu

Terveydenhoitaja osaa edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen terveyttä sekä ehkäistä sairauksia. Työ edellyttää taitoa ja rohkeutta ottaa puheeksi asiakkaan terveyteen liittyvät asiat elämän eri vaiheissa. Terveydenhoitajat työskentelevät esimerkiksi kouluissa, kotihoidossa, sairaaloissa ja järjestöissä. Koulutus antaa myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Tärkeitä osaamisalueita ovat sairaanhoitajan valmiuksien lisäksi terveyden edistäminen ja eri-ikäisen yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen ja yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen.

Terveydenhoitaja osaa edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä osaa ehkäistä sairauksia. Hän osaa vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Työ edellyttää taitoa ja rohkeutta ottaa puheeksi asiakkaan terveyteen liittyvät asiat elämänkulun kaikissa vaiheissa. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus sekä kyky toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä. 

Terveydenhoitajakoulutuksen suoritettuasi saat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnon. Terveydenhoitajana voit tehdä työtä esimerkiksi:

  • neuvoloissa
  • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
  • työterveyshuollossa 
  • avosairaanhoidon vastaanotoilla
  • kotihoidossa 
  • ikääntyneiden palveluissa
  • sairaanhoidossa terveyskeskuksissa tai erikoissairaanhoidossa. 

Terveydenhoitaja voi toimia myös erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. Terveydenhoitaja tekee työtään terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä itsenäisesti että asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. 

Sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen terveydenhoitaja (AMK):ksi? 
Meillä ei ole alkamassa vuonna 2019 terveydenhoitajakoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus).

Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Terveydenhoitajaopiskelijoiden vilkas Yrityskylä-harjoittelu

Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu opintokokonaisuus, joka keskittyy yhteiskunnan, työelämän ja…

Artikkelikuva

Terveydenhoitajaksi monimuotokoulutuksella

Terveydenhoitajan työssä vaaditaan taitoa työskennellä itsenäisesti ja suunnitella oman työn sisältöä. Jatkossa Oamkista…