Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta saat monipuoliset tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot. Opiskelet yhden vuoden kokonaan englanniksi, jolloin saat valmiuksia työskennellä alan kansainvälisissä työtehtävissä.

Tietojenkäsittelyn tradenomina sinulla on monipuoliset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot. Ohjelmointitaitojen lisäksi osaat kehittää digitaalisia tuotteita ja palveluja organisaatioiden liiketoiminnan tukemiseen. Digitaalisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi yritysten verkkosivut, -kaupat ja -palvelut, sosiaalisen median sovellukset, mobiilipalvelut, pelit sekä IoT-teknologiaan perustuvat palvelut.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä käytetään projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Opiskelet liiketalouden ja markkinoinnin perusteita ja osaat soveltaa niitä organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin. Osaat hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen- ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden ongelmien ratkaisuissa ja liiketoiminnan tukena.

Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa ensin opit uusia tietoja ja taitoja ja sitten sovellat niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä. Halutessasi voit myös käydä opiskelemassa jossakin Oamkin lukuisista kansainvälisistä partnerikouluista.

Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi tarvitset yhteistyö- ja kommunikointitaitoja niin suomeksi kuin usein myös englanniksi. Ohjelmistoalan tehtävissä tarvitaan ohjelmointi-, suunnittelu- ja testaustaitoja. Internet-palveluihin liittyvissä tehtävissä tarvitaan niin sisällöntuotantoon kuin web-teknologioihin liittyviä taitoja

Valmistuttuasi voit työskennellä laaja-alaisesti eri tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi:

 • projektipäällikkö
 • verkkopalvelun ohjelmistokehitys
 • käyttöliittymän suunnittelu
 • ylläpito ja asiakaspalvelu
 • käytönvalvonta 
 • ohjelmointi- ja testaustehtävät
 • www-sivujen suunnittelu ja toteutus
 • kuvan-, äänen- ja videonkäsittely 
 • pelien suunnittelu ja toteutus
 • sosiaalisen median sisällöntuotanto ja asiantuntijatehtävät
 • käyttöohjeiden tekeminen
 • dokumentointitehtävät
 • asiakaspalvelu-, markkinointi-, myynti- ja koulutustehtävät.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Tradenomin tutkinnosta lisäpotkua työelämään

Paula Vahtola valmistui hiljattain tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Hän suoritti tutkinnon 2,5 vuodessa.