Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tutkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 40, joista vähintään 32 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta. Opetus järjestetään klo 08.00-16.00 välillä. Yksittäisiä opintojaksoja voi olla myös klo 17.00 jälkeen. Opetusta voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena verkon kautta sekä englannin kielellä.
Kampus Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalankatu 19, 90130 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Valintakoe 6.6.2019
Koulutus alkaa Elokuussa 2019
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Amk-lain mukainen hakukelpoisuus

Valintatapa 1, 30 aloituspaikkaa

(aloituspaikoista 12 varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille)
ValintaperusteValintapisteet
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 40 pistettä

Valintatapa 3B, 10 aloituspaikkaa 

ValintaperusteValintapisteet
Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat) 60 pistettä
Yhteensä 60 pistettä
Ylioppilastutkintotodistus
 Arvosanat
AineL/EMCBA
Äidinkieli 15 12 9 6 3
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)
15 (12) 12 (9) 9 (6) 6 (3) 3 (1)
Matematiikka, pitkä (lyhyt) 15 (12) 12 (9) 9 (6) 6 (3) 3 (1)
Paras reaali 15 12 9 6 3
 
Valintakoe

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään torstaina 6.6.2019 klo 12.00. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Oulun ammattikorkeakoulussa valintakoe järjestetään seuraavasti:

Valintakoepaikka: Oamk, Teuvo Pakkalan kadun kampus
Osoite: Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu (A-sisäänkäynti)
Ilmoittautuminen: klo 10.30–11.45 A-aulassa

Suosittelemme saapumaan paikalle hyvissä ajoin ilmoittautumista varten. Kirjallinen koe kestää 1,5 tuntia, jonka jälkeen alkavat pienryhmäkeskustelut. Valintakokeeseen voi kulua aikaa myöhään iltapäivään asti, joten hakijan on varattava kokeelle koko päivä.

Tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä ja valintakoetulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.  

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun www-sivuilla 6.5.–6.6.2019. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Ennakkoaineisto: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037

Opiskele ennakkoaineistosta luvun 2 johdantoteksti + luvut 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10 perusteellisesti ennen koetta, sillä kokeessa materiaali ei ole enää käytettävissäsi. Valintakokeen aineisto-osan kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan ennakkoaineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks.15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks.10 p.). Tämän osion jokainen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla esim. esseenä, haastatteluna tai näiden yhdistelmänä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Oamkissa motivaatiota ja soveltuvuutta alalle mittaava osio toteutetaan pienryhmäkeskusteluna, johon hakija valmistautuu ennakkoon pohtimalla omia toiveita ja ajatuksia urasta tietojenkäsittelyn alalla sekä omia valmiuksia tietojenkäsittelyn opiskelijana. Pienryhmäkeskustelu järjestetään kirjallisen osuuden jälkeen.

Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lisätietoa tradenomikoulutuksen valintakoeyhteistyöstä kevään 2019 yhteishaussa

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Ilkka Mikkonen
Teppo Räisänen

Opiskelijapalvelut

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu
puh. 020 611 0212