Erkkaa verkossa -luento 28.2. "Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa"

Julkaistu: 12.2.2018 klo 08:55

Tervetuloa seuraamaan helmikuun Erkkaa verkossa -luentoa 28.2.2018 klo 14-16 ja sen jälkeen verkkotallenteena.

Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa

Sari Haapakangas, Vanhempainliitto ry. ja Sami Rousu, Ritaharjun koulu

Luento käsittelee koulupoikien valtasuhteita ja niiden kietoutumista maskuliinisuuksien rakentamiseen, statukseen ja väheksyntään, väärinkohteluun, kiusaamiseen ja muuhun väkivaltaan. Mukana on myös kokemusasiantuntija kertomassa siitä, miten kouluväkivalta on vaikuttanut hänen elämässään.

KT Sari Haapakangas (ent. Manninen) on toiminut luokanopettajana, erityisopettajana, tutkijana ja opettajankouluttajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Vanhempainliitossa erityiskasvatuksen asiantuntijana. Sami Rousu toimii Ritaharjun koulun matemaattisten aineiden lehtorina.

Sarin väitöskirjan ”Iso, vahva, rohkee -kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa -yhteenvedon voi lukea osoitteessa

jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-6359-0

Ilmoittaudu luennolle / katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Tarkista sivuilta www.luovi.fi/erkkaaverkossa, kuinka kauan luento on katsottavissa.