Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittymistä tuetaan asiakaslähtöisillä ja innovatiivisilla koulutuskokeiluilla

Julkaistu: 12.2.2018 klo 09:24

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun, Sedun ja Lappian hanketoimijat ovat yhdessä suunnitelleet useita koulutuskokonaisuuksia, joilla vastataan pikaisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeisiin. Koulutuskokeilut toteutetaan kevään 2018 aikana ja ensimmäiset niistä käynnistyvät helmikuun lopulla Seinäjoella ja Kemissä. Koulutuskokeiluista laaditaan kuvaukset ja niistä kerätään palautetta. Tuloksina tuotetaan toimintamalleja ja materiaaleja koulutuksen järjestäjien yhteiseen käyttöön.

Koulutuskokeilut ovat osa valtakunnallista Parasta osaamista -verkostohanketta.

Tarkemmat tiedot toteutettavista koulutuskokonaisuuksista liitteessä.

Lisätietoa 
Päivi Kilja, paivi.kilja#oamk.fi (korvaa # -> @)
Ulla Mäntykangas, ulla.mantykangas#oamk.fi (korvaa # -> @) 
Hannu Korkala, hannu.korkala#oamk.fi (korvaa # -> @)