Kevään 2022 kasvatustieteen opintojen toteutukset

Julkaistu: 22.12.2021 klo 09:32 Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Seuraaviin kasvatustieteen opintojaksoihin ilmoittaudutaan Pepin kautta 1.12. lähtien:

  • Oulun avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava Kasvatustieteen perusopinnot 10 op TAI
  • Ammatillisen opettajakorkeakoulun oma toteutus Kasvatustieteelliset perusopinnot 10 op 

Nämä opintokokonaisuudet ovat vaihtoehtoisia keskenään ja ne opiskellaan kevään 2022 aikana.

Oulun avoimen yliopiston kanssa opiskelu alkaa tammikuun alussa ja ohjeet opintojen aloitukseen tulee ilmoittautuneille suoraan Oulun avoimesta yliopistosta. Opinnot ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin kuuluvina opiskelijolle ilmaisia. Jokaisen opintokokonaisuuteen ilmoittautuneen opiskelijan tulee sitoutua opiskelemaan tämän opintokokonaisuuden opinnot lukukauden puitteissa. Mikäli opiskelu jää tuon ajan jälkeen kesken, niitä jatketaan omakustanteisesti.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulmia. Tämän opintojakson opiskelu aloitetaan 11.1.2022.

Ks. molempien opintojaksojen tarkemmat opintojaksokuvaukset: 

https://www.oamk.fi/opinto-opas/amok-ops/ammatillinen-opettajankoulutus