Rahoituspäätös: Kestävän matkailun osaamismerkit saivat merkittävän rahoituksen JOTPAn ensimmäisestä valtionavustushausta

Oulun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun/MTI, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn yhteistyöhankkeelle Kestävän matkailun osaamismerkit on myönnetty 622 000€ rahoitus Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kevään 2022 valtionavustushaussa. Oamkin koordinoiman hankkeen rahoitus on suurin valtionavustus koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoa koskevassa haussa ja toiseksi suurin kaikista myönnetyistä rahoituksista JOTPAn ensimmäisessä valtionavustushaussa. Avustusta myönnettiin 73 koulutus- ja osaamispalvelua koskevalle hankkeelle yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. 

Oamk on pitkäjänteisesti kehittänyt osaamismerkkejä, osaamismerkein ohjautuvaa oppimista ja jatkuvaa oppimista tukevia osaamisperusteisia pedagogisia malleja. Kestävä matkailu ja osaamismerkit ovat keskiössä myös jo käynnistyneessä kansainvälisessä Erasmus KA2+ hankkeessa BadgeTour – VET Micro-credentialing in the Tourism Sector. Nyt saatu rahoitus vahvistaa kehittäjäyhteisöä ja auttaa jalkauttamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia konkreettisesti työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen.  

Kestävän matkailun osaamismerkit -hankkeen painopiste on lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoidossa koronapandemiasta kärsineellä matkailualalla. Hanke tarjoaa matkailualan tehtävissä työskenteleville ja tällä hetkellä työvoiman ulkopuolella oleville mahdollisuuden kehittää ja validoida kestävään matkailuun liittyvää osaamista. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tukena toimivat digitaalinen osaamismerkistö ja MOOC-verkkokoulutus, jotka pohjautuvat Turun seudulla ja Lapin alueella toteutettuun osaamiskartoitukseen. Sekä osaamismerkistö että verkkokoulutus skaalautuvat käyttäjälähtöisesti eri koulutusasteille ja näin tukevat myös siirtymiä eri koulutusasteiden välillä. Hankkeessa keskitytään erityisesti Turun seudun ja Lapin matkailun erityispiirteisiin, mutta hankkeen tuotokset ovat käytettävissä valtakunnallisesti. JOTPAn avustamien hankkeiden koulutusmallit sekä hankkeiden tulokset ja opit ovat julkista tietoa. Tiedot ovat hyödynnettävissä eri koulutuksen järjestäjillä hankkeen toteutuksen jälkeen. Palvelukeskuksen rahoittamat jatkuvan oppimisen koulutus- ja osaamispalvelut löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta syksystä 2022 alkaen. 

Hankkeen verkkosivut: https://sites.google.com/oamk.fi/kestavamatkailu

Muut avustusta saaneet JOTPA-hankkeet: https://jotpa.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/:6  

BadgeTour – uusi lähestymistapa ammallisen koulutuksen mikrokredentiaaleihin https://epale.ec.europa.eu/en/node/314704  

 

Lisätietoja:  

Lotta Pakanen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Sanna Brauer Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.