Opeopiskelija, opiskele tiedonhankinnan taitoja opintojaksolla Tiedonhankinnan perusteet 1 op.

Julkaistu: 2.10.2020 klo 14:54 Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Olemme lisänneet kaksi toteutusta valinnaisesta opintojaksosta Tiedonhankinnan perusteet 1 op. Opintojakson ensimmäisen toteutuksen alkuinfo on verkossa 13.11.2020 klo 9 - 11 ja toinen on 12.2.2021 samaan aikaan. Verkko-oppimisympäristön osoitteen opintojakson opettaja informaatikko Tomi Pelkonen toimittaa ilmoittautuneille opiskelijoille sähköpostitse. Opintojakso voidaan opiskella joko verkko-opintojaksona tai itsenäisesti tehtävänä. Ilmoittautuminen opintojaksolle tehdään Pepin kautta. Ks. tarkempi opintojaksokuvaus osoitteesta

https://www.oamk.fi/opinto-opas/amok-ops/ammatillinen-opettajankoulutus?koulutus=ope2020&lk=s2020&alasivu=opintojakso&oj=1P00BA81_fi