Ilmoittaudu kevään kasvatustieteen opintoihin 3.1.2021 mennessä.

Julkaistu: 21.12.2020 klo 09:42 Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Seuraaviin kasvatustieteen opintojaksoihin ilmoittaudutaan Pepin kautta:

  • Oulun avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava Kasvatustieteen perusopinnot 10 op TAI
  • Ammatillisen opettajakorkeakoulun oma toteutus Kasvatustieteelliset perusopinnot 10 op 

Nämä opintokokonaisuudet ovat vaihtoehtoisia keskenään, ne opiskellaan kevään 2021 aikana ja kokonaan verkossa.

Oulun avoimen yliopiston kanssa opiskelu alkaa 11.1. ja ohjeet opintojen aloitukseen tulee ilmoittautuneille suoraan Oulun avoimesta yliopistosta. Opinnot ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin kuuluvina opiskelijolle ilmaisia. Jokaisen opintokokonaisuuteen ilmoittautuneen opiskelijan tulee sitoutua opiskelemaan tämän opintokokonaisuuden opinnot lukukauden puitteissa. Mikäli opiskelu jää tuon ajan jälkeen kesken, niitä jatketaan omakustanteisesti.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Tämän opintojakson opiskelu aloitetaan 12.1.2021.

Ks. molempien opintojaksojen tarkemmat opintojaksokuvaukset: 

https://www.oamk.fi/opinto-opas/amok-ops/ammatillinen-opettajankoulutus