Opeopiskelija, ilmoittaudu kesän kasvatustieteen perusopintoihin 29.5. mennessä

Julkaistu: 13.4.2022 klo 11:18 Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Kesälukukaudella (kesä-elokuu) on mahdollista opiskella opetussuunnitelmaamme kuuluvat Kasvatustieteen perusopinnot 10 op. Tämä opintokokonaisuus opiskellaan kauttamme yhteistyössä Oulun avoimeen yliopistoon ja opiskeluun ilmoittautuminen tehdään 29.5. mennessä Pepissä. Ohjeet opintojen aloitukseen tulee ilmoittautuneille suoraan Oulun avoimesta yliopistosta. Täysin etänä opiskeltavat opinnot alkavat 1.6. ja päättyvät elokuun lopussa. Opinnot alkavat aloitusinfoluennolla 1.6. klo 17.30 verkkoympäristössä. 

Opinnot koostuvat Oulun avoimen yliopiston normaalin 25 op:een laajuisen kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden osista:

  • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op)
  • Kasvu, kehitys, oppiminen (5 op)

Opintojakson kuvaus: https://www.oamk.fi/opinto-opas/amok-ops/ammatillinen-opettajankoulutus?koulutus=ope2021&lk=s2021&alasivu=opintojakso&oj=1P00BU18_fi

Myös uudet, tänä keväänä valitut opiskelijat voivat halutessaan aloittaa tämän opintokokonaisuuden opiskelun kesällä. Tiedotamme lisää tästä mahdollisuudesta toukokuun alussa ja ilmoittautuminen heidän osaltaan hoidetaan poikkeuksellisesti sähköpostitse. 

Tähän opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden opiskelijoiden tulee opiskella opinnot ilmoitetun aikataulun puitteissa, ja opiskelu on opiskelijoille koulumme kustantamana maksutonta siltä lukukaudelta, mille on ilmoittautunut. Jos opintokokonaisuuden opiskelu viivästyy, opintoja voi jatkaa omakustanteisesti ja opiskelija sopii tästä avoimen yliopiston kanssa. Avoimeen yliopistoon opintoja voi vuosittain kesälukukauden lisäksi opiskella myös syksyllä ja keväällä. 

Vaihtoehtona avoimen yliopiston opinnoille on myös koulumme oma toteutus, Kasvatustieteelliset perusopinnot 10 op, jotka toteutetaan syys- ja kevätlukukausina. Kesäaikana tätä toteutusta ei järjestetä. Tässä oman toteutuksemme ja vaatimustemme mukaisesti opiskeltavassa Kasvatustieteelliset perusopinnot -opintojaksossa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. 

Ilmoittautuminen syksyn toteutuksiin alkaa kesällä ja kevään opintoihin ilmoittaudutaan 1.12. lähtien.

Niille uusille opiskelijoille, joilla on jo valmiina Kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja jotka ovat koulutukseen hakiessaan liittäneet opinnoistaan todistuksen Opintopolkuun, heille korvaavuus kasvatustieteen opinnoista kirjataan Peppiin elokuun loppuun mennessä. Kasvatustieteen perusopintojen lisäksi hyväksytään myös suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25 op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot. Jos opiskelijat ovat tehneet joitain näitä opintoja vähemmän kuin appron verran mutta kuitenkin vaatimamme 10 op, niin silloin opintosuoritusote tehdyistä opinnoista toimitetaan 1.6. jälkeen Amokin opintoneuvontaan korvaavuuden saamiseksi.